hDaglig Verksamhet

Egen regi
LSS 9§10
Vuxna
Autism

Daglig verksamhet i Värmland

Om verksamheten

Kullens gruppboende är för unga vuxna med funktionsnedsättning i form av lätt till måttlig grad av utvecklingsstörning i kombination med autism i någon grad.

Dagliga verksamheten hos oss på Kullens LSS-boende är mycket individanpassad. Vi skräddarsyr dina dagar på verksamheten utifrån vad du vill syssla med och mår bra av att göra. Vi har viss tillverkning där du kan delta. Vår verksamhet har inga stående programpunkter under veckorna.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Kullen DV

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.