hDaglig Verksamhet

Egen regi
LSS 9§10
Vuxna
Autism

Daglig verksamhet i Värmland

Kullens gruppboende är för unga vuxna med funktionsnedsättning i form av lätt till måttlig grad av utvecklingsstörning i kombination med autism i någon grad.

Dagliga verksamheten hos oss på Kullens LSS-boende är mycket individanpassad. Vi skräddarsyr dina dagar på verksamheten utifrån vad du vill syssla med och mår bra av att göra. Vi har viss tillverkning där du kan delta. Vår verksamhet har inga stående programpunkter under veckorna.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Kullen DV

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik