Korttidshemmet VIP för barn & unga

hKorttidsboende
Solna, Stockholm
1 av 7 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

VIP korttidshem vänder sig till barn och ungdomar med ADHD/ADD, Aspergers syndrom eller autism. Vi erbjuder en helhetslösning med skola och fritidshem och tar även emot akutplaceringar.

Här kan du vistas under skolåren och få möjlighet att utvecklas individuellt och i grupp. Vi har som mål att:

Erbjuda föräldrar trygg avlösning

Utveckla din självständighet

Träna dig i vardagliga aktiviteter

Utveckla ditt sätt att kommunicera

Ha ett gott samarbete med din skola och god kommunikation med närstående

Du lär sig att samspela och fungera i grupp samt får en chans att hitta egna fritidssysselsättningar

VIP står för "verksamhet i pedagogisk utveckling för personer med autism eller autismliknande tillstånd". Nytida VIP består av korttidshemmet VIP, Järva VIP för- och särskola, VIP Gymnasiesärskola och Wiboms VIP, vilket gör att vi har möjlighet att erbjuda en helhetslösning skräddarsydd för alla som bor hos oss.

Vår pedagogik

Vi individanpassar träningen och inriktar pedagogiken efter dina behov. Målet är att du blir allt mer självständig och utvecklas enskilt och i grupp. Vi arbetar med att utveckla din förmåga att göra dig förstådd och att förstå din omgivning för att du ska kunna agera mer på egen hand. Till vår hjälp har vi metoden ADL (Aktiviteter i det Dagliga Livet). Vi arbetar med en tydliggörande pedagogik samt struktur där visuellt stöd ingår som en självklar del. Andra hjälpmedel och arbetsmetoder vi använder oss av är Pecs (en bildbaserad metod för att träna kommunikation och sociala initiativ), handdator, scheman, olika tidshjälpmedel, med mera.

Det är viktigt att du trivs och har roligt på korttids, samtidigt som föräldrarna kan känna sig trygga med avlastningen.

Boendet är bemannat dygnet runt, på nätterna med vaken personal.

Genomförandeplan och delaktighet

När du kommer till korttidshemmet får du en stödperson och vi gör en genomförandeplan. Planen är till för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver. Du och din familj har naturligtvis möjlighet att påverka planen och vi följer upp och justerar den en gång i halvåret.

Verksamheten genomsyras av en pedagogik som bygger på samspel mellan dig och våra medarbetare samt en nära kontakt med föräldrar och närstående. Vi samarbetar även med andra instanser som är viktiga för dig som skola, habilitering, autismcenter och BUP.

Aktiviteter och måltider

Vi planerar aktiviteterna efter dina intressen och behov. Vi gör saker tillsammans och på egen hand. Exempel på enskilda aktiviteter kan vara att gå på bio eller museum, bada, laga mat, se på film, göra något ihop med en hantverkpedagog eller träna sig på att till exempel åka tunnelbana eller buss. Gemensamma aktiviteter kan gå ut på att göra utflykter, ha en sång- och musikstund eller spela spel.

Vi lagar all mat själva och rättar oss efter dina speciella behov vad gäller kost.

Fysisk miljö

Korttidshemmet VIP ligger i ett fristående hus i Bergshamra. Du bor i ett eget rum där du kan ha dina personliga saker. Vi har data- och TV-rum och en stor lekhall med bland annat en liten klättervägg. Vi har också ett sinnesrum för avslappning och ett upplevelserum. Våra lokaler inrymmer också kök och matrum samt tvättstuga. Vi är uppdelade i två avdelningar: Korta respektive Långa Sidan där man är varierande tider i veckan. Korttidshemmet omges av en stor gård för utevistelse och lek.

Kommunikationer, service och miljö

Vi har nära till allmänna kommunikationer. Parkering finns i anslutning till boendet. Vi har också nära till service, butiker och annat utbud i Bergshamra centrum samt till bad och strövområden. I närområdet finns även Naturhistoriska riksmuseet och bion och planetariet Cosmonova.

Om medarbetarna

På Korttidshemmet VIP finns cirka 38 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Visa hela beskrivningen