Visa alla bilder

hBehandlingshem

Egen regi
SoL 7.1.1
Vuxna
25
18+ år

Behandling i framkant sedan mitten av 70-talet

Målgrupp

Behandlingshemmet Korsaröd i Tjörnarp har sedan starten 1976 bedrivit behandling för vuxna män och kvinnor, med samsjuklighet. Vi finns till för dig med missbruk och beroende av alkohol, narkotika och/eller läkemedel i kombination med psykisk sjukdom och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi tar emot både män och kvinnor från 18 år.

Behandling

Alla behandlingsmetoder som vi använder är granskade och rekommenderade av Socialstyrelsen. Vi utgår från metoder som baseras på KBT (kognitiv beteendeterapi). Behandlingarna sker både individuellt och i grupp.

Vi erbjuder KBT-behandling i grupp två gånger i veckan som innebär att vi arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster. Även återfallsprevention erbjuds två gånger i veckan. En manual- och evidensbaserad metod som utgår från KBT. Här får du arbeta med att kartlägga risksituationer för återfall, konsekvenser av missbruk och öva på sociala färdigheter som kan bli ett alternativ till tidigare problematik.

För dig med ADHD diagnos erbjuds en manualbaserad gruppbehandling, Pegasus som löper under 8 veckor. På Korsaröd har vi utöver behandlingspersonal, specialistsjuksköterska i psykiatri på heltid samt tillgång till psykiatriker.

På Korsaröd har du möjlighet till läkemedelsassisterad behandling i samverkan med din LARO mottagning

Utöver gruppbehandling har alla som bor på Korsaröd tillgång till ett team med två behandlingsassistenter och där en personlig genomförandeplan är utgångspunkten för veckosamtal och hur din vistelse ska se ut på Korsaröd. Bland annat kan du tillsammans arbeta med din kontaktperson utifrån metoden CRA (Community Reinforcement Approach). Metoden är avsett för vuxna och ungdomar med alkohol- och drogproblem och personer med samsjuklighet, vilket innebär att de har både missbruksproblem och till exempel en psykiatrisk diagnos. CRA är en metod som syftar till att arbeta med både ditt missbruk men också boende, arbete, fritid och sociala kontakter.

Utredning

På uppdrag kan utredning genomföras. Vi använder oss av extern samverkanspartner som i samarbete med behandlingspersonal och HSL-personal genomför en utredning utifrån aktuella frågeställningar.

Aktiviteter och måltider

Vardagen hos oss på Korsaröd bygger på fasta rutiner med bestämda tider för måltider, aktiviteter och behandling. På Korsaröd erbjuds du NADA och massage, möjlighet till fysisk träning på närliggande gym samt bad/simning flera gånger i veckan. På Korsaröd har du tillgång till musikverksamhet där du kan lära dig eller fortsätta med ett befintligt intresse av sång och musik. Inom ramen för behandlingen erbjuds du möjlighet till social träning samt stöd i basala ADL färdigheter.

På helgerna åker vi iväg på gemensam utflykt, en aktivitet du i samråd med övriga boende hos oss påverkar utifrån intresse och nyfikenhet. Vi äter alla mål tillsammans i vår gemensamma matsal. Maten lagar Korsaröds egen kock.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Korsaröd

I Korsaröds omgivningar finns skog och sjö och det är nära till Höör med butiker och annan service. Du bor i eget rum. De flesta rummen har egen toalett och dusch. I några rum delar man toalett och dusch med andra. Ditt rum är basmöblerat. Det finns gott om utrymme för samvaro och du kan titta på TV, spela pingis och dart. I anslutning till boendet finns en stor trädgård.

På Korsaröd finns cirka 20 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Hälso- och sjukvård: leg sjuksköterska och psykiatriker.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.