Kärleksgatan öppenvård för vuxna

hÖppenvård
Malmö, Skåne

Om verksamheten

Vi är till för dig i åldern 18-29 år som vill sluta använda droger och/eller alkohol och samtidigt bo kvar hemma. Vi erbjuder:

  • En trygg miljö där din förändring är i fokus
  • Ett behandlingsinnehåll som motsvarar att vara på behandlingshem
  • Hjälp, stöd och vägledning för att få din vardag att fungera utan droger
  • Regelbunden provtagning

Behandlingsfaser

HAP (haschavvänjningsprogram): För dig som behöver stöd att bli drogfri från cannabis erbjuder vi enskilda stödsamtal tre gånger i veckan.

STRUKTURERAD BEHANDLING: Daglig behandling måndag-fredag 9:00-16:30 i tre månader. Du måste vara drogfri i den här fasen. Vi erbjuder enskilda samtal och gruppsamtal (max 6 personer/grupp) och jobbar med olika teman som beroende, återfallssignaler, känslor, kriminalitet, relationer, identitet och värderingar. Anhöriga bjuds in en gång i månaden för att delta i behandlingen. Som drogfri är det viktigt att hitta nya intressen och meningsfulla sammanhang, varje vecka gör vi en aktivitet utanför behandlingen med detta i fokus.

UTSLUSS: Utslussfasen kommer efter den strukturerade behandlingen. Här kan du kombinera behandlingen med arbete, praktik eller annan sysselsättning. Om du saknar sysselsättning kan vi hjälpa dig med det.

EFTERBEHANDLING: Du har fortsatt stöd en gång i veckan ditt första år som drogfri.

Vårt synsätt

Vi är övertygade om att varje människa är unik och behöver hitta sin egen väg ur sitt beroende. Hade det funnits en standardlösning så hade självklart alla tagit den. Vi vet, precis som du, att det inte är så enkelt utan kräver mycket kraft från personen ifråga, och för att orka ha kraft så behövs stöd och hjälp. Vi har den erfarenhet och kunskap som du kan behöva för att bli drogfri och hitta ett nytt sätt att leva.

För att kunna möta varje person så arbetar vi med två behandlingsmetoder som kompletterar varandra; ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och 12-stegsbehandling.

Vilka är vi?

Vi som arbetar här är utbildade socionomer, alkohol– & drogterapeuter, socialpedagoger samt steg 1 utbildad personal (KBT). Samtlig personal på plats är även utbildade i ACT. Vi har tillsammans arbetat över 30 år med beroendeproblematik och haft privilegiet att få följa många människor ut ur sitt missbruk.

Digitala möten

För att förhindra smittspridning med covid-19 så har vi anpassat oss och ställt om. Vi erbjuder digitala möten för vårdgrannar, uppdragsgivare och anhöriga mm.

Kontakta oss om du vill veta mer, eller vill ha rådgivning gällande dig själv eller en anhörig.

Fysisk miljö

Verksamheten finns mitt i centrala Malmö på gågatan mellan Triangeln och Centralstationen. Lokalerna är ljusa och nyrenoverade

Om medarbetarna

Kärleksgatans personalgrupp består av 3 personer. Vi är socionomer, alkohol- och drogterapeuter och socialpedagoger. Samtliga medarbetare är vidareutbildade i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och det finns även personal med grundläggande psykoterapi utbildning med inriktning KBT (steg 1)

Visa hela beskrivningen

Lyssna