hBoendestöd

Egen regi
Vuxna
12
18-

Kategoribostad

Kaptensgatan är ett kategoriboende med inriktning samsjuklighet, vilket innebär att målgruppen är  vuxna med missbruksproblematik, ofta långvariga och utöver det förekommer psykiska och/eller somatiska funktionsnedsättningar. Målet med boendet är att du som bor på Kaptensgatan ska få ett tryggare socialt liv, minska de negativa konsekvenserna och få en ökad livskvalitet. Vi har tydliga rutiner för närvarokontroll och har tillsyn minst en gång om dagen. Vi har nolltolerans mot hot och våld. Vi arbetar individuellt utifrån dina behov och upprättar tillsamman med dig en genomförandeplan för att tillgodose ditt behov av stöd och hjälp att sköta ditt dagliga liv och dina kontakter.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Kaptensgatan

Kaptensgatan ligger i ett bostadsområde nära centrum med bra kommunikation. Det är nära till affärer och grönområden. På Kaptensgatan bor du i en egen lägenhet från 32 kvadratmeter. Du har tillgång till gemensamma utrymmen för måltider, umgänge och att se på TV samt även en uteplats. Vi erbjuder även aktiviteter. Vi arbetar individuellt utifrån dina behov och upprättar tillsammans med dig en genomförandeplan.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Kaptensgatan finns sex medarbetare. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.