Visa alla bilder

hFamiljebehandlingshem, HVB, Utredning

Egen regi
SoL 7.1.1
Barn & Unga
35
0-18 år

Utredning och behandling för familjer

På Kängurun välkomnar vi föräldrar med barn.

Kängurun är ett utredningshem och behandlingshem med heldygnsvård. Vi utför, utifrån socialtjänstens uppdrag, utredningar gällande föräldraförmåga samt behandling i en hemliknande kontext.

På Kängurun tar vi även emot akutplaceringar där omvårdnad är det primära uppdraget och vi kan erbjuda utsluss, eftervård och umgängesstöd vid behov. Vi kan också ta emot familjer som har ett visst behov av skydd.

Känguruns mål är att främja varje barns behov av en god utveckling och trygg uppväxt genom att klarlägga föräldrars förmågor samt stödja varje förälder att visa sitt barn kärlek, vägledning och gränssättning.

Känguruns medarbetare agerar positiva förebilder. Vi eftersträvar att skapa förutsättningar för trygga och pålitliga relationer samt strukturer som tydliggör och härbärgerar familjens problematik. Med detta avser vi skapa en trygghet och förutsägbarhet för hela familjen.

Behandlings –och utredningsarbetet

Behandlingsarbetet har sin grund i den miljöterapeutiska vardagsstrukturen och utgår från ett systemteoretiskt perspektiv. Familjerna är delaktiga i såväl planering av uppdraget som i genomförandet av det samma.

Utredningsarbetet liknar behandlingsarbetet till sin grund. Utredningsteamet strukturerar utredningsarbetet utifrån socialtjänstens fokusfrågor samt utifrån behovsområdena i BBIC, Barns behov i centrum. Utredningstiden kan variera något beroende på uppdragets komplexitet. Vanligtvis sträcker den sig mellan 8-12 veckor. Vi använder oss av strukturerade och spontana observationer, samtal och aktiviteter.

Kängurun samarbetar vid behov med extern barnpsykolog och vi kan även, med hjälp av extern samarbetspartner, leverera neuropsykiatrisk- samt psykiatrisk utredning på såväl barn som förälder.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Kängurun Familjebehandlingshem

Kängurun ligger centralt beläget i Skara med närhet till service och kommunikationer.

På behandlingshemmet har vi sju lägenheter i olika storlekar. Varje lägenhet har eget badrum samt ett fullt utrustat kök där man lagar sin egen mat. Det finns gemensamhetsutrymme som TV rum, lekrum och pysselrum att tillgå.

Det finns också en fin trädgård med plats för lek och umgänge för familjerna.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har adekvat yrkes- eller högskoleutbildning samt erfarenhet av behandling och utredning. Samtliga medarbetare är utbildade i BBIC (Barns behov i centrum), MI (Motiverande Intervju) och Lågaffektivt bemötande och här sker utbildning kontinuerligt.

Medarbetarna får regelbunden extern handledning. Vid behov konsulteras psykolog för handledning i specifika ärenden.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.