Kängurun utrednings- och behandlingshem för familjer

hBehandlingshem, Familjebehandlingshem, HVB, Utredning
Skara, Västra Götaland
1 av 6 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Målgrupp

På Kängurun HVB välkomnar vi barn och ungdomar tillsammans med sin förälder/sina föräldrar. Vi erbjuder heldygnsvård i lägenhetsboende i fina och funktionella lokaler. De inskrivna kan vara placerade enligt SoL eller LVU. Kängurun är ett utrednings- och behandlingshem och vi kan även ta emot akutplaceringar samt familjer med ett visst behov av skydd.

Så här arbetar vi

För oss på Kängurun HVB är barnet i fokus både i utrednings- och behandlingsarbetet. Vi anstränger oss för att barnet ska bli synligt och försöker hitta sätt där varje barn kan uttrycka sig. För att möjliggöra det använder vi bland annat tejping, ritprat och känslokort. Känguruns mål är att främja varje barns behov av en god utveckling och trygg uppväxt. Familjen och barnet är delaktiga i såväl planering som i genomförandet av uppdraget.

På uppdrag av socialtjänsten utför vi utredningar gällande föräldraförmåga i en hemliknande kontext. Utredningstiden kan variera något beroende på uppdragets komplexitet. Vanligtvis sträcker den sig mellan 8-12 veckor. Vi planerar utredningen utifrån socialtjänstens frågeställningar och följer strukturen i BBIC så att dokumentationen följer socialtjänstens. Vi använder oss av strukturerade och spontana observationer, samtal och aktiviteter. Vi kartlägger barnets individuella behov samt föräldrarnas förmåga att möta barnets behov.

På uppdrag av socialtjänsten utför vi behandling där placeringstiden varierar och utgår från hur komplext uppdraget är. Vi lämnar, enligt överenskommelse med uppdragsgivaren, skriftliga rapporter om hur behandlingsarbetet fortlöper. Behandlingsarbetet har sin grund i den miljöterapeutiska vardagsstrukturen.

Känguruns medarbetare agerar positiva förebilder. Vi eftersträvar att skapa förutsättningar för trygga och pålitliga relationer samt strukturer som tydliggör och härbärgerar familjens problematik. Vi arbetar för att föräldrar ska hitta gynnsamma alternativ för barnet i sitt föräldraskap.

Kängurun samarbetar vid behov med extern barnpsykolog och vi kan även, med hjälp av extern samarbetspartner, leverera neuropsykiatrisk- samt psykiatrisk utredning på såväl barn som förälder.

Fysisk miljö

Kängurun ligger centralt beläget i Skara med närhet till service och kommunikationer. På Kängurun har vi sju lägenheter i olika storlekar. Varje lägenhet är möblerad och har eget badrum samt ett fullt utrustat kök där familjen lagar sin egen mat. Det finns lekrum och pysselrum för inomhusaktivitet. Det finns även en trädgård med plats för lek.

Om medarbetarna

Våra medarbetare är utbildade socionomer, socialpedagoger och beteendevetare. De har erfarenhet och kunskap av att arbeta med målgruppen, behandling och utredning.

Samtliga medarbetare har grundutbildning i BBIC och använder socialstyrelsens grund- och metodbok som stöd. I personalgruppen finns bland annat utbildning och kunskap gällande MI (motiverande samtal), lågaffektivt bemötande, neuropsykiatriska diagnoser, ART/RePulse och Signs of safety. Det finns även god kännedom och erfarenhet gällande våld i nära relation samt hedersrelaterat våld.

Medarbetarna får regelbunden extern ärendehandledning.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Kängurun Familjebehandlingshem

Lyssna