Visa alla bilder
360 panorama

hHVB

Egen regi
LVU, SoL
Barn & Unga
15-20 år

Behandlingshem i Uppsala

Vi på Nytida Kåbo Behandlingshem i Uppsala hjälper barn och unga mellan 15-20 år med långvariga kriser, trauman eller anknytningssvårigheter, så kallade psykosocial problematik. Det kan till exempel handla om att man har vistats i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, har ett hotfullt beteende, för ett vagabonderande liv eller har svåra konflikter med sina föräldrar eller andra närstående.

Nytida Kåbo behandlingshem har ett förhållningssätt där vår framgång är att vi möter alla individer där han eller hon befinner sig, vilket är avgörande för att hjälpa dessa barn och ungdomar att skapa en ordnad tillvaro och bli en del av samhället.

Vårt behandlingshem i Uppsala hjälper barn och ungdomar att:

att kartlägga sin historia och hitta sig själv

förhålla sig till verkligheten

identifiera mål för framtiden

strukturera sin vardag

verktyg för att klara ett självständigt liv utan insatser från ex. Socialtjänsten

För att säkerställa måluppfyllelsen har vi medarbetare med rätt utbildning och kompetens som arbetar efter ett strukturerat behandlingsupplägg som vi kommit överens om tillsammans med barn och ungdomen samt uppdragsgivaren (genomförandeplan).

Vi arbetar utifrån följande metoder och verktyg:

-Traumamedveten omsorg
- Motiverande Intervju (MI)
- Lågaffektivt förhållningsätt /icke-polariserande förhållningsätt
- Kartläggning av livslinjen
- Nätverkskarta
- Identifiering av triggers
- Förebyggande samt återfallsprevention
Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Kåbo Behandlingshem

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik