hFamiljehem

Egen regi
Barn & Unga
30

Jour- och familjehem i Stockholm

Familjehemsplaceringar sker på uppdrag av socialtjänsten och vänder sig till barn och unga mellan 0 och 20 år. Målgruppen vi tar emot är mamma/pappa barn, psykosocial problematik, kriminalitet, missbruk (ej pågående), socialt nedbrytande beteende, neuropsykiatriska diagnoser och funktionshinder. Fokus för alla våra placeringar är att alltid matcha barnets behov efter familjehemmets möjlighet att tillgodose barnets behov.

Vi tillhandahåller fem olika former av familjehem.

Jourhem

Ett jourhem är redo att med kort varsel ta emot ett barn eller en ungdom som är i ett akut behov av placering i väntan på att socialtjänsten utreder omständigheterna kring barnet samt fattar beslut om barnets bästa. Om behovet finns kan en jourhemsplacering övergå till en familjehemsplacering. Placeringsformen följer samma arbetssätt som för konsulentstödd familjehemsvård.

Familjehem

Ett familjehem är en mer långsiktig och planerad placering. Här är det tänkt att barnet eller ungdomen ska bo under en längre tid. Placeringen sträcker sig som regel åtminstone sex månader framåt, ibland bor barnet eller ungdomen kvar i hemmet under flera år.

Förstärkt familjehem

I ett förstärkt familjehem placeras barn eller ungdomar som har ett stort behov av vård och omsorg. Förstärkt familjehem innebär att familjerna får kompletterande stöd i form av handledning, stöd dygnet runt, utbildning och vid behov avlastning.

Kontaktfamilj

Det är en placeringsform för familjer som av olika anledningar behöver regelbundet stöd och avlastning sitt/sina barn Vanligtvis sker det genom att barnet bor hos en kontaktfamilj en till två helger per månad. Placeringsformen följer samma arbetssätt som för konsulentstödda familjehemsvård.

Skyddat boende

Vi kan också erbjuda skyddat boende för flickor 13-20 år som behöver skydd på grund av hedersrelaterat förtryck, hot och/eller våld i hemmet.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Jour- och familjehem

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.