hKorttidsboende

Entreprenad
SoL 7.1.2, SoL 7.1.3
Vuxna
12
25-64 år

Inslussboende för hemlösa

Insluss är ett korttidsboende för män och kvinnor i åldern 25-64 år. De personer som bor här kan ha missbruksproblem, psykisk funktionsnedsättning, neruopsykiatriska funktionsnedsättningar eller samsjuklighet. De erbjuds personligt stöd och motivationsskapande insatser för en förändrad livssituation, i syfte att på sikt erhålla ett mer permanent boende eller behandling.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Insluss

Insluss ligger i Pettersbergs centrum och det är nära till livsmedelsbutik, post och pizzeria. Det är nära till busshållplats och det tar 10 min med bussen till centrum. I närheten finns också Vallby Friluftsmuseum.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Insluss är vi åtta medarbetare som har lång erfarenhet av arbete med målgruppen. Personalen är beteendevetare, alkohol- och drogterapeuter och behandlingsassistenter.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.