Visa alla bilder

hHVB, Sysselsättning

Egen regi
LVU, SoL
Barn & Unga
10
13-18 år

Målgruppen är pojkar och flickor 13-18 år med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk, relationsproblem och integrationsproblem. Vi har erfarenhet av hedersproblematik och kan även ta emot dessa placeringar. HVB Spjutsbygd har en egen resursskola och tar i första hand emot ungdomar som har skolproblematik och behov av extra stöd för att få en fungerande skolgång.

Vi tar emot placeringar enligt både SoL och LVU och tar både emot utrednings- och behandlingsuppdrag

På Spjutsbygd arbetar vi utifrån modellen Steg för steg som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Tillsammans med ungdomarna arbetar vi därför för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del. Målet är att ungdomarna vid avslutad behandling ska leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet och att de ska ha lärt sig sociala och praktiska färdigheter.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en tillämpad beteendeanalys som följer en tydligt angiven process med givna metodologiska steg. Innehållet i behandlingen och val av interventioner baseras alltid på den inledande beteendeanalysen. Problembeteenden identifieras, därefter görs en prioritering av var vi börjar. Det prioriterade beteendet mäts, för att få reda på hur stort problemet är, innan analysen av beteendets funktion tar vid. Interventioner (åtgärder) bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen. Därefter utvärderar vi och följer upp effekterna av interventionerna (åtgärderna). Socialtjänst, ungdomen själv och dennes vårdnadshavare är delaktiga i processen och får ta del av de grafer som kommer att illustrera framgång och eventuella svårigheter. Varje processteg har sina rutiner med angivet mål och syfte.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om HVB Spjutsbygd

HVB Spjutsbygd är beläget på en naturskön miljö ca två mil norr om Karlskrona. Fastigheten är totalrenoverad och inredd för att skapa en harmonisk, lugn miljö, så lik en hemmiljö som möjligt. På entreplan finner du ett nyrenoverat kök med stora öppna ytor, i anslutning till köket finns det ett tv-rum med plats för att umgås och spela tv-spel. På samma plan finns det fem boenderum i anslutning till personalrum och hobbyrum. I hobbyrummet finns det möjlighet att spela pingis och biljard. En trappa upp finns det fem stycken boenderum och även ett rum för personal. Det finns även tillgång till tv och umgängesytor. På övervåningen finns det ett konferensrum/samtalsrum. Totalt finns det sex toaletter varav tre med dusch.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På HVB Spjutsbygd finns elva medarbetare. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. I personalgruppen finns en KBT-terapeut.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.