Visa alla bilder

hHVB, Sysselsättning

Egen regi
LVU, SoL
Barn & Unga
10
13 t.o.m 18 år

Nytida Spjutsbygd är ett behandlingshem som ligger strax utanför Karlskrona. I nära anslutning till verksamheten har vi vår skola, Riggen. Genom skolan Riggen och Spjutsbygd har vi möjlighet att arbeta med helheten kring ungdomarnas problematik. På Spjutsbygd stöttar och hjälper vi ungdomarna att komma till och från skolan. Verksamheten har tio platser men vi gör alltid en kvalificerad bedömning kring hur många ungdomar vi har placerade samtidigt.

Målsättningen är att den unge efter avslutad behandling får en ökad livskvalitet.

Målgrupp

HVB Spjutsbygd är ett HVB – hem som vänder sig till pojkar och flickor i åldern 13 till och med 18 år. De ungdomar som placeras på Spjutsbygd har ofta:

 • En psykosocial problematik
 • Lättare kriminalitet
 • Riskbruk
 • Relations , skol eller integrationsproblem.

På Spjutsbygd har vi vaken natt för att kunna trygga och säkerställa ungdomarnas behov över hela dygnet.

Så här arbetar vi

På Spjutsbygd arbetar vi utifrån modellen Steg för steg

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

 • Bestämda kostvanor

 • Träning i dygnsrytm
 • Daglig motion
 • Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
 • Tydliga rutiner
 • Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

  Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde. Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten.

  Metoder och förhållningssätt

  De metoder och förhållningsätt vi arbetar med är:

  • Steg för steg

 • RePulse
 • Lågaffektivt bemötande
 • MI
 • Traumamedveten omsorg
 • Återfallsprevention
 • ADAD
 • Familj och nätverk

  För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

  Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

  Skola

  Vi har också möjlighet att erbjuda plats i vår egen skola för dem som bor hos oss. Riggens skola är en liten resursskola med hög personaltäthet för elever i årskurs 7-9. Den vänder sig till elever som av olika anledningar har svårt att klara sig utan utökat stöd i både skolan och vardagen.

  Skolan erbjuder en möjlighet för eleven att få en fullgod grundskoleutbildning och samtidigt växa som människa. Vi följer hela tiden upp elevens utveckling för att kunna planera studierna på bästa sätt. Vi hoppas att undervisningen på vår skola ska skapa nyfikenhet och intresse för olika ämnen samt skapa en positiv grundsyn på skolan. Elevens behov, starka sidor, intressen och drömmar bestämmer mycket av hur skoldagen ser ut.

  Vi har en helhetssyn på eleven som innebär att de olika personalgrupperna samarbetar med varandra för att nå elevens uppsatta mål.

  För mer information om skolan kontakta rektor Mats Lindau, tel: 076-312 57 52, mats.lindau@nytida.se

  Stäng
  Visa hela beskrivningen

  Mer information om HVB Spjutsbygd

  HVB Spjutsbygd ligger i en fristående villa i ett avskilt och naturskönt område. Fastigheten är totalrenoverad och inredd för att skapa en harmonisk och lugn miljö. På entréplan finner du ett nyrenoverat kök med stora öppna ytor, i anslutning till köket finns det ett tv-rum med plats för att umgås och spela tv-spel. På samma plan finns det fem boenderum i anslutning till personalrum och hobbyrum. I hobbyrummet finns det möjlighet att spela pingis och biljard. En trappa upp finns det fem stycken boenderum och även ett rum för personal. Det finns också en stor trädgård med möjlighet till aktiviteter. Spjutsbygd ligger ca 2 mil utanför Karlskrona. 1 mil från verksamheten finns en tågstation.

  I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

  Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

  Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg.

  Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

  Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.