Visa alla bilder

hHVB, Sysselsättning

Egen regi
LVU, SoL
Barn & Unga
10
13-18 år

HVB Spjutsbygd – behandlingshem med möjlighet till skolgång

Nytida Spjutsbygd är ett behandlingshem som ligger strax utanför Karlskrona. I nära anslutning till verksamheten har vi vår skola, Riggen. Genom skolan Riggen och Spjutsbygd har vi möjlighet att arbeta med helheten kring ungdomarnas problematik. På Spjutsbygd stöttar och hjälper vi ungdomarna att komma till och från skolan.

Målsättningen är att den unge efter avslutad behandling får en ökad livskvalitet.

Målgrupp

HVB Spjutsbygd är ett HVB – hem som vänder sig till pojkar och flickor i åldern 13 till och med 18 år. De ungdomar som placeras på Spjutsbygd har ofta:

- En psykosocial problematik
- Lättare kriminalitet
- Riskbruk
- Relations-, skol- eller integrationsproblem.

På Spjutsbygd har vi vaken natt för att kunna trygga och säkerställa ungdomarnas behov över hela dygnet.

Så här arbetar vi

På Spjutsbygd arbetar vi utifrån modellen Steg för steg

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

- Bestämda kostvanor
- Träning i dygnsrytm
- Daglig motion
- Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
- Tydliga rutiner

Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

Metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningsätt vi arbetar med är:

- Steg för steg
- RePulse
- Lågaffektivt bemötande
- MI
- Traumamedveten omsorg
- Återfallsprevention
- ADAD

Familj och nätverk:

För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om HVB Spjutsbygd

HVB Spjutsbygd ligger i en fristående villa i ett avskilt och naturskönt område. Fastigheten är totalrenoverad och inredd för att skapa en harmonisk och lugn miljö. På entréplan finner du ett nyrenoverat kök med stora öppna ytor, i anslutning till köket finns det ett tv-rum med plats för att umgås och spela tv-spel. På samma plan finns det fem boenderum i anslutning till personalrum och hobbyrum. I hobbyrummet finns det möjlighet att spela pingis och biljard. En trappa upp finns det fem stycken boenderum och även ett rum för personal. Det finns också en stor trädgård med möjlighet till aktiviteter. Spjutsbygd ligger ca 2 mil utanför Karlskrona. 1 mil från verksamheten finns en tågstation.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.