Visa alla bilder

hHVB

Egen regi
SoL 7.1.1
Barn & Unga
13-18 år

Behandlingshem i Billinge

Nytida Billingeby är ett behandlingshem som ligger i Billinge i Eslövs kommun.

Målsättningen är att den unge efter sin egen förmåga kan leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet.

Målgrupp

HVB Billingeby vänder sig till pojkar i åldern 13-18 år med socialt nedbrytande beteende i form av:

- Riskbruk av droger eller alkohol
- Kriminellt umgänge
- En begynnande kriminalitet

Många av ungdomarna har även en bristande skolgång.

Så här arbetar vi

På Billingeby arbetar vi utifrån Steg för steg  

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen.

Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

- Bestämda kostvanor
- Träning i dygnsrytm
- Daglig motion
- Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
- Tydliga rutiner

Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

Metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningsätt vi arbetar med är:

- Steg för steg
- Återfallsprevention
- RePulse
- Lågaffektivt bemötande
- MI

Familj och nätverk

För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om HVB Billingeby

HVB Billingeby ligger i liten by Billinge strax utanför Eslöv. Huset är en gammal renoverad stationsbyggnad. Huset har stora gemensamma sällskapsytor som TV-rum med biljardbord och kök. I källaren finns det ett mindre gym och tvättstuga. På ovanvåningen finns alla boenderum som är ca 10 kvm med en basinredning med möjlighet att göra personliga om önskemål finns med t ex egna tavlor etc. Utemiljön runt boendet är lantlig med stora grönytor och i närheten av boendet finns naturreservatet Söderåsen. Trots sitt lantliga läge så är kommunikationerna till och från boendet goda. En minut från boendet ligger en busshållplats där man kan ta regionsbuss. Det finns goda kommunikationsmöjligheter till Eslöv, Lund och Höör.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Billingeby har vi en vaken natt och en sovande jour vilket innebär en säkerhet för ungdomarna samt att vi kan arbeta aktivt för att få till en god dygnsrytm för ungdomarna. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.