hHVB

Egen regi
SoL 7.1.1, SoL 7.1.2
Barn & Unga
10
13-17 år

Behandlingshem i Billinge

HVB Billingeby är ett behandlingshem som vänder sig till pojkar och flickor i ålder 13-17 år. Målgruppen på Billingeby är ungdomar med sociala nedbrytande beteende i form av kriminalitet, missbruk, relations- och skolproblematik.

Du som bor på Billingeby får individuell behandling utifrån din situation och varje boende har två kontaktpersoner. Vi arbetar utifrån den vårdplan som socialtjänsten upprättat och tillsammans gör vi en genomförandeplan som beskriver hur vi ska arbeta med de mål som finns i din vårdplan. När du bor på Billingeby har kontaktmanna-/behandlingssamtal minst två gånger i veckan. De behandlingsmetoder och verktyg vi arbetar med och erbjuder är RE-pulse, återfallsprevention, miljöterapi, lågaffektivt bemötande och MI. Vi arbetar även med individuella veckoschema och teckenekonomi. Inom organisationen finns det även en  psykolog som kan vara behjälplig i din behandlingsprocess om behovet finns.

Vi lägger stor vikt vid aktiviteter och sysselsättning. Varje vecka har vi stående träning på ett lokalt gym. Det är alltid planerade aktiviteter på helger och lov. Om du inte har någon sysselsättning vid inflyttning hos oss uppmuntrar vi att påbörja en sådan. Har du en  sysselsättning vid inflyttning uppmuntrar vi dig att fortsätta med den. Varje vecka har Billingeby husmöte där du får vara med och påverka vilka aktiviteter som ska planeras in, önskemål vilken mat som ska tillagas kommande vecka samt ta upp andra önskemål. Husmötet är ditt och dina medboendes forum att påverka sin vardag.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om HVB Billingeby

HVB Billingeby ligger i liten by Billinge strax utanför Eslöv. Huset är en gammal renoverad stationsbyggnad. Huset har stora gemensamma sällskapsytor som TV-rum med biljardbord och kök. I källaren finns det ett mindre gym och tvättstuga. På ovanvåningen finns alla boenderum som är ca 10 kvm med en basinredning med möjlighet att göra personliga om önskemål finns med t ex egna tavlor etc. Vi arbetar för att boendet ska vara hemtrevligt. På ovanvåningen finns även två badrum med dusch. Utemiljön runt boendet är lantlig med stora grönytor och i närheten av boendet finns naturreservatet Söderåsen.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Billingeby finns det 11 medarbetare. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.