Visa alla bilder

hHVB

Egen regi
SoL 7.1.1, SoL 7.1.2
Barn & Unga
10
13-17 år

Behandlingshem i Billinge

HVB Billingeby är ett behandlingshem som vänder sig till pojkar i åldern 13-17 år med socialt nedbrytande beteende i form riskbruk av droger och alkohol, kriminellt umgänge och en begynnande kriminalitet.

Du som bor på HVB Billingeby får individuell behandling utifrån din situation och vi arbetar utifrån den vårdplan som socialtjänsten upprättat. Tillsammans gör vi en genomförandeplan som beskriver hur vi ska arbeta med de individuella mål som finns i din vårdplan.

Varje vecka har Billingeby husmöte där du får vara med och påverka vilka aktiviteter som ska planeras in, önskemål vilken mat som ska tillagas kommande vecka samt ta upp andra önskemål. Husmötet är ditt och dina medboendes forum att påverka sin vardag.

De behandlingsmetoder och verktyg vi arbetar med och erbjuder är Steg för steg, Återfallsprevention, RE-pulse, miljöterapi, lågaffektivt bemötande och MI

På Billingeby arbetar vi utifrån modellen Steg för steg som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Tillsammans med ungdomarna arbetar vi därför för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del. Målet är att ungdomarna vid avslutad behandling ska leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet och att de ska ha lärt sig sociala och praktiska färdigheter.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en tillämpad beteendeanalys som följer en tydligt angiven process med givna metodologiska steg. Innehållet i behandlingen och val av interventioner baseras alltid på den inledande beteendeanalysen. Problembeteenden identifieras, därefter görs en prioritering av var vi börjar. Det prioriterade beteendet mäts, för att få reda på hur stort problemet är, innan analysen av beteendets funktion tar vid. Interventioner (åtgärder) bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen. Därefter utvärderar vi och följer upp effekterna av interventionerna (åtgärderna). Socialtjänst, ungdomen själv och dennes vårdnadshavare är delaktiga i processen och får ta del av de grafer som kommer att illustrera framgång och eventuella svårigheter. Varje processteg har sina rutiner med angivet mål och syfte.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om HVB Billingeby

HVB Billingeby ligger i liten by Billinge strax utanför Eslöv. Huset är en gammal renoverad stationsbyggnad. Huset har stora gemensamma sällskapsytor som TV-rum med biljardbord och kök. I källaren finns det ett mindre gym och tvättstuga. På ovanvåningen finns alla boenderum som är ca 10 kvm med en basinredning med möjlighet att göra personliga om önskemål finns med t ex egna tavlor etc. Vi arbetar för att boendet ska vara hemtrevligt. På ovanvåningen finns även två badrum med dusch. Utemiljön runt boendet är lantlig med stora grönytor och i närheten av boendet finns naturreservatet Söderåsen.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Billingeby finns det 11 medarbetare. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.