Billingeby HVB för pojkar

hBehandlingshem, HVB
Billinge, Eslöv, Skåne
1 av 16 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Nytida Billingeby är ett behandlingshem i Billinge i Eslövs kommun. Verksamheten har tio platser men vi gör alltid en kvalificerad bedömning kring hur många ungdomar vi har placerade samtidigt.

Målsättningen är att den unge efter sin egen förmåga kan leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet.

På Billingeby har vi en medarbetare som arbetar vaken natt och en som har sovande jour vilket innebär en säkerhet för ungdomarna samt att vi kan arbeta aktivt för att få till en god dygnsrytm för ungdomarna.

Målgrupp

HVB Billingeby vänder sig till pojkar i åldern 15-20 år med socialt nedbrytande beteende i form av:

- Kriminellt umgänge
- En begynnande kriminalitet
- Har provat på droger eller alkohol vid enstaka tillfälle

Många av ungdomarna har även en bristande skolgång.

Så här arbetar vi

På Billingeby arbetar vi utifrån Steg för steg

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten.

Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

- Bestämda kostvanor
- Träning i dygnsrytm
- Daglig motion
- Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
- Tydliga rutiner

Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

Metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningssätt vi arbetar med är:

- Steg för steg
- Återfallsprevention
- RePulse
- Lågaffektivt bemötande
- MI
- ART
- KSL
- ACT

Familj och nätverk

För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

Fysisk miljö

HVB Billingeby ligger i liten by Billinge strax utanför Eslöv. Huset är en gammal renoverad stationsbyggnad. Huset har stora gemensamma sällskapsytor som TV-rum med biljardbord och kök. I källaren finns det ett mindre gym och en musikstudio. På ovanvåningen finns alla boenderum som är ca 10 kvm med en basinredning med möjlighet att göra personliga om önskemål finns med t ex egna tavlor etc. Utemiljön runt boendet är lantlig med stora grönytor och i närheten av boendet finns naturreservatet Söderåsen. Trots sitt lantliga läge så är kommunikationerna till och från boendet goda. En minut från boendet ligger en busshållplats där man kan ta regionsbuss. Det finns goda kommunikationsmöjligheter till Eslöv, Lund och Höör.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på HVB Billingeby

Lyssna