Visa alla bilder

hGruppbostad

Egen regi
LSS 9§9
Vuxna
Autism
6

LSS-gruppboende i Skåne

Hjularöds LSS-gruppboende vänder sig till dig med autism, autismliknande tillstånd och/eller en utvecklingsstörning.

Utifrån dina unika intressen, drömmar, behov och styrkor planerar vi tillsammans för såväl passande daglig sysselsättning som fritidsaktiviteter. Din individuella genomförandeplan är central för vårt arbete. Den visar vilka behov du har och vilka insatser som görs för att stötta dig. Planen beskriver hur verksamheten lotsar dig steg för steg mot att fungera allt mer på egen hand i vardagen. Vi använder oss av olika pedagogiska hjälpmedel och ett lugnt och tryggt bemötande. Målet är att du ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Vi kan erbjuda dig daglig verksamhet på SKOA Södergatan, Sjöbo eller på Stora Blå Syd i Lund.

På vårt gruppboende har du full frihet att välja om du vill umgås med andra eller vara för dig själv i egna lägenheten. Samtidigt som du dygnet runt är omgiven av personal som finns där för att ge dig det stöd och den omvårdnad just du behöver.

På boendet ordnar vi aktiviteter som passar dig. Vårt läge i Hörby innebär att vi har skog och mark nära inpå oss som inbjuder till exempelvis promenader. Vi har också nära till sim- och bowlinghall.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Hjularöd

Gruppbostaden ligger centralt i Hörby och du bor i en egen lägenhet samtidigt som du har tillgång till gemensamma utrymmen. Din lägenhet anpassas till dina speciella behov.

I Hörby finns samhällsservice, butiker, caféer, restauranger, med mera, samt kommunikationer som tåg och buss.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.