hDaglig Verksamhet

Entreprenad
1
LSS 9§10
Vuxna
5

En dagverksamhet med innehåll utifrån dina intressen.

Hjortens dagliga verksamhet vänder sig till vuxna med autismspektrumtillstånd och/eller utvecklingsstörning.

Dagliga sysslor och aktiviteter bestämmer vi utifrån dina förutsättningar och starka sidor. Men vi är också lyhörda för vilka intressen och drömmar du har. Hos oss ska du kunna utveckla dina inneboende färdigheter för att kunna leva så självständigt som möjligt.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Hjortens Dagliga Verksamhet

Hjortens dagliga verksamhet ligger naturskönt i ett nybyggt bostadsområde i Härryda kommun. Det är nära till buss som kan ta dig snabbt till Mölnlycke centrum eller Göteborg. I Mölnlycke centrum finns affärer, caféer och restauranger som du kan besöka tillsammans med din personal eller anhöriga.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, pedagogik eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.