Haga VIP

hAnpassad grundskola, Anpassad gymnasieskola, LSS-fritids
Solna, Stockholm
1 av 6 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Haga VIP är en skola för elever med autism samt intellektuell funktionsnedsättning, med eller utan utmanande beteende. Vi är en skola som ger stöd utifrån elevens behov, där vi ser den enskilde elevens styrkor och förmågor och stöttar till ett så självständigt liv som möjligt.

Vi erbjuder anpassad grundskola åk 7-9, anpassad gymnasieskola-individuella programmet (4 år) samt LSS-fritids (korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år).

Individanpassning

På Haga VIP ser vi den enskilde elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar utifrån elevens behov för att stötta till ett så självständigt liv som möjligt. Undervisningen och övriga moment under skoldagen, individanpassas helt utifrån elevens förmågor, styrkor, behov och dagsform.

Vi arbetar genom samspelspedagogik, en form av tydliggörande pedagogik, som bygger på en ständigt pågående process av aktivt lärande. Vår målsättning är alltid att eleven ska uppnå så stor självständighet som möjligt utifrån sin egen förmåga. Detta gör vi genom att tydliggöra vardagen och tillsammans med eleven finna strategier att använda sin kunskap på.

Kommunikation

Vi lägger stort fokus vid elevens sätt att kommunicera. Att kunna förstå och bli förstådd av sin omvärld är en förutsättning för självständighet. Genom kommunikation kan eleven skapa sammanhang samt kunna påverka sin tillvaro och vardag. Vi utgår från elevens möjligheter till kommunikation och arbetar förtydligande genom exempelvis bildschema, bildstöd och tecken som stöd.

Tillsammans med nätverket runt eleven skapar vi särskilda lösningar genom att utreda möjligheter och flexibelt anpassa kraven utefter individens egna förutsättningar. Vi värdesätter samarbetet mellan hem, skola, boenden, korttids och andra instanser högt.

Målsättning

Vi arbetar ständigt för att möjliggöra för eleven att övervinna svårigheter, växa i sin uppgift och att få lyckas. Vi ser det lilla och skapar kortsiktiga mål i elevens vardag men strävar alltid efter det stora – elevens framtid!

Fysisk miljö

Vi är en liten skola belägen i ljusa lokaler som är skräddarsydda för att inspirera till lärande utifrån elevens förutsättningar.

Skolan är centralt belägen i Solna, nära Solna station. Det går bussar utanför skolan, och det är kort promenadavstånd från pendeltåg och tvärbanan samt cirka 800 meter till Solna centrums tunnelbana. I närområdet finns flera grönområden så som Hagaparken och Skytteholmsfältet.

Om medarbetarna

På skolan arbetar cirka 25-30 medarbetare. Personalen har en bred kompetens och stor erfarenhet inom autism med intellektuell funktionsnedsättning och andra diagnoser. Genom den samlade kunskapen och ett arbetssätt byggt på struktur och rutiner skapar vi en trygg lärandemiljö för våra elever.

Vi arbetar utifrån, och utbildar all personal i, lågaffektivt bemötande för att på bästa sätt möta eventuella problemskapande beteenden. Utöver det utbildas vår personal i autism och intellektuell funktionsnedsättning, tydliggörande pedagogik och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Klara SkolPool – elevhälsa för alla

Klara SkolPool är en kompetens- och bemanningspartner med visionen att vara ledande i att främja hälsan hos Sveriges framtid genom kvalitet och kunskap. Med eleven i fokus och passion för skolan har vi ett ansvarsfullt uppdrag hos de skolor, koncerner och kommuner i Sverige som vi samarbetar med.

På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid. Vi tror att en stärkt elevhälsa och tillgång till vuxen vägledning kan göra skillnad i elevers mående och utveckling.

Klara SkolPool arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR.  Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Visa hela beskrivningen

Lyssna