hBehandlingshem, HVB

Egen regi
SoL 7.1.1, SoL 7.1.3
Vuxna
40

Behandlignshem i Sunne

Vi på Nytida Gylleby hjälper våra omsorgstagare till en långsiktigt förbättrad hälsa genom att kombinera vår behandling med lugn och harmoni samt en idyllisk närmiljö. Målgruppen för detta boende är vuxna från 21 år med psykiska funktionshinder. Vi har varje enskild person i fokus och skräddarsyr behandlingen för varje individ.

Målgrupp

Vår målgrupp är vuxna personer från 21 år med psykiska funktionshinder. Vi tar också emot personer med samsjuklighet. Vi har olika boendeformer, och kan erbjuda boenden med kompetens för personer med omfattande behov av vård och omsorg. För dem erbjuder vi individuellt stöd med hög personaltäthet, dygnet runt.

Tillstånd

På Gylleby har vi tillstånd för HVB, Hem för vård och boende enligt SoL 7.1.1 samt SoL 7.1.3, Viss annan heldygnsvård.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Gylleby Behandlingshem

Våra lägenheter är nya och moderna. Alla med eget badrum och egen uteplats.

Sammanlagt finns 40 platser i eget boende fördelade på fem enheter i två skilda men närliggande byggnader. Bemanning finns dygnet runt, och de som bor på Gylleby har tillgång till både vaken och sovande nattpersonal i båda byggnaderna.

Våra sjuksköterskor har specialistkompetens inom psykiatri och somatisk vård. Det finns en psykiatriker med ständig jour knuten till verksamheten. Behandlingspersonal består av KBT-terapeut, behandlingsassistenter och undersköterskor med ett högt engagemang och en bred grund av erfarenheter. Personalen har tillgång till extern handledning och ambitiös kompetensutveckling.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

Gylleby Behandlingshem på Instagram