Visa alla bilder

hBehandlingshem, Hem för viss annan heldygnsvård, HVB

Egen regi
SoL 7.1.1, SoL 7.1.3
Vuxna
40
21+ år

Vi hjälper våra klienter till en långsiktigt förbättrad hälsa och livsstil

Nytida Gylleby behandlingshem erbjuder behandling och omsorg för kvinnor och män med psykisk ohälsa, missbruk och samsjuklighet från 21 år och uppåt. På behandlingshemmet finns två enheter, och det är behovet av stöd och hjälp som avgör vart man blir erbjuden plats. Den mindre enheten har betydligt högre personaltäthet och är därmed anpassad för personer med ett större vårdbehov. Personal finns tillgänglig dygnet runt på hela behandlingshemmet, även vaken nattpersonal.

Vi arbetar alltid med relationen i fokus, med stöd av ett kunskapsbaserat synsätt. Evidensbaserad praktik syftar alltid till att göra den enskildes tillvaro och behandling begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta genom att vi utgår från den enskildes egna värderingar och önskemål, beprövade effektfulla metoder och medarbetarnas professionella erfarenheter.

De metoder som erbjuds i tillägg till medicinsk behandling är bland annat KBT, ESL, IPT-k, MRT, återfallsprevention och ADL-träning. All personal arbetar med beteendeförändring och rehabilitering utifrån MI (motiverande samtal). Vid ankomst upprättas en genomförandeplan utifrån uppdraget vi får av placerande enhet och klientens behov. Genomförandeplanen kommer att vara ett levande dokument som revideras fortlöpande under behandlingstiden.

Planering av utslussning eller hemflytt sker i samråd med placerande enhet. Placeringar görs i samarbete med handläggare inom olika myndigheter såsom socialtjänsten, migrationsverket, kriminalvården eller landstinget. Vi tar emot placeringar enligt SOL, HSL, LPT och LRV (vid permission eller öppenvård), §27 LVM, samt genom kontraktsvård eller vårdvistelse enligt brottsbalken/fängelselagen. Har du frågor kring verksamheten är du välkommen att kontakta oss.

(Fotografierna är tagna av Vectura Fastigheter)

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Gylleby Behandlingshem

Nytida Gylleby är beläget skogsnära i natursköna Sunne, Värmland.

Verksamheten bedrivs i moderna lokaler med lägenheter i god standard, och det finns sammanlagt 40 platser. Alla boende får eget rum med hygienutrymme och egen uteplats. Miljön är tillrättalagd för personer med rörelsehinder, och hela verksamheten är på markplan. Utöver detta finns ett flertal gemensamma rum för t ex matlagning, utbildning, gym, data och pyssel/hantverk, samt ett flertal övriga öppna sociala ytor. Vår utemiljö har också anpassade platser för socialt umgänge.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Nytida Gylleby finns ett fyrtiotal medarbetare med olika funktioner och kompetenser. Samtliga medarbetare ska ha relevant utbildning för sin funktion. Teamarbete är en central del av arbetet på behandlingshemmet, och vi ställer höga krav på oss själva i engagemanget för den boendes återhämtning och behandling.

Vi har sjuksköterskor med specialistkompetens inom psykiatri och somatisk vård. Det finns även en psykiater med ständig jour knuten till verksamheten. Behandlingspersonalen består av KBT-terapeut, alkohol- och drogterapeut, behandlingsassistenter och undersköterskor med ett högt engagemang och en bred grund av erfarenheter. All personal har tillgång till extern handledning och ambitiös kompetensutveckling via regelbundna interna och externa utbildningsinsatser.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.