Visa alla bilder

hHVB, Utredning

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
5
12-19 år

Utredningsenheten Gringelstad tar emot barn och ungdomar i åldrarna 12 till 19 år. Vi tar även emot med kort varsel i anslutning till utredningsplats.

Våra specialistteam genomför:

- Neuropsykiatriska utredningar
- Psykiatriska utredningar
- Funktionsutredningar
- Utvecklingsbedömningar
- Riskbedömningar
- Pedagogisk kartläggning

Vi kan kombinera olika utredningar och anpassar innehåll och utförande efter behov och omfattning av problematik.

Arbetssätt

Neuropsykiatrisk utredning: Innebär generellt att man går igenom ett antal moment så som diagnostisk intervju, självskattningar, neuropsykiatriska tester, samtal, observationer, med mera.

Enhetsbaserad utredning: Du bor på vår enhet under de åtta till tio veckor som utredningen pågår. Du förblir inskriven i din skola i hemkommunen och kan fortsätta din skolgång genom undervisning på enheten med hjälp av våra pedagoger. Du deltar i enhetens aktiviteter, utflykter och dagliga rutiner.

Poliklinisk utredning: Samma utredningsmoment genomförs med den skillnaden att du bor kvar hemma. Intervjuerna kan då genomföras antingen i hemmet eller i ett samtalsrum på något av våra kontor runt om i landet.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Gringelstad utredning

Gringelstad ligger i Kristianstad och har fem utredningsplatser. Vi har egen skolsal, stort kök och vardagsrum och trädgård med uteplats och grill.

Gringelstad ligger i en vacker miljö på landet. Det är cirka 15 km till närmsta stad.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Gringelstad finns cirka tio medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.