HVB Gottröra för unga

hBehandlingshem, HVB
Rimbo, Norrtälje, Stockholm
1 av 8 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Nytida Gottröra är ett behandlingshem som ligger i Rimbo. Vi har möjlighet att hjälpa till med hämtningar av ungdomar redan samma dag. Vi erbjuder studiebesök och uppföljningsmöten digitalt. Målsättningen är att den unge efter avslutad behandling får en ökad livskvalitet.

Målgrupp

HVB Gottröra vänder sig till tjejer i åldern 15-20 år med socialt nedbrytande beteende i form av:

- Psykosocial problematik
- Missbruks – och beroendeproblematik

Så här arbetar vi

På Gottröra arbetar vi utifrån modellen Steg för steg.

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

- Bestämda kostvanor
- Träning i dygnsrytm
- Daglig motion
- Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
- Tydliga rutiner

Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten. Gottröra behandlingshem samarbetar med Utredningskompaniet som kan erbjuda fullständiga utredningar.

Metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningssätt vi arbetar med är:

- Steg för steg
- MI
- Lågaffektivt bemötande
- HAP
- Återfallsprevention
- ART

Familj och nätverk:

För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

Anhörigprogram

Gottröra behandlingshems anhörigprogram vänder sig till dig som har en nära anhörig boende på vårt behandlingshem. Vårt anhörigprogram leds av vår anhörigterapeut som har lång erfarenhet av att möta anhöriga som levt/lever med någon som har en missbruksproblematik. I vårt anhörigprogram får du lära dig hur du kan sätta gränser, hitta strategier för att skapa bättre förutsättningar för dig i din vardag samt få en förståelse för problematiken som det innebär att leva med ett missbruk.

Fysisk miljö

Gottröra ligger mellan Norrtälje och Uppsala och det tar drygt 30 min till de båda städerna. Verksamheten har två hus med boenderum som ligger i fristående villor. Verksamheten har stora gemensamma ytor och en stor trädgård som ger möjlighet till aktivitet.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Alla våra medarbetare har lång arbetslivserfarenhet och är MI-utbildade. I medarbetargruppen finns också diagnoskompetens och alkohol- och drogterapeuter. Det finns också andra språkkunskaper än svenska.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Gottröra behandlingshem

Lyssna