Visa alla bilder
360 panorama

hHVB

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
15 t.o.m 20 år

Nytida Gottröra är ett behandlingshem som ligger i Rimbo. Vi har möjlighet att hjälpa till med hämtningar av ungdomar redan samma dag. Vi erbjuder studiebesök och uppföljningsmöten digitalt. Målsättningen är att den unge efter avslutad behandling får en ökad livskvalitet.

Målgrupp

HVB Gottröra vänder sig till unga i åldern 15-20 år med socialt nedbrytande beteende i form av:

 • Psykosocial problematik

 • Missbruks – och beroendeproblematik
 • Så här arbetar vi

  På Gottröra arbetar vi utifrån modellen Steg för steg.

  Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

  • Bestämda kostvanor

 • Träning i dygnsrytm
 • Daglig motion
 • Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
 • Tydliga rutiner
 • Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

  Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

  Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten. Gottröra behandlingshem samarbetar med Utredningskompaniet som kan erbjuda fullständiga utredningar.

  Metoder och förhållningssätt

  De metoder och förhållningssätt vi arbetar med är:

  • Steg för steg

 • MI
 • Lågaffektivt bemötande
 • HAP
 • Återfallsprevention
 • Familj och nätverk:

  För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

  Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

  Stäng
  Visa hela beskrivningen

  Mer information om Gottröra behandlingshem

  Gottröra ligger mellan Norrtälje och Uppsala och det tar drygt 30 min till de båda städerna. Verksamheten har två hus med boenderum som ligger i fristående villor. Verksamheten har stora gemensamma ytor och en stor trädgård som ger möjlighet till aktivitet.

  I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

  Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

  Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Alla våra medarbetare har lång arbetslivserfarenhet och är MI-utbildade. I medarbetargruppen finns också diagnoskompetens och alkohol- och drogterapeuter. Det finns också andra språkkunskaper än svenska.

  En sjuksköterska finns knuten till verksamheten.

  Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

  Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.