Visa alla bilder
360 panorama

hHVB

Egen regi
LVU, SoL
Barn & Unga
15-20 år

Vi på Nytida Gottröra Behandlingshem i Rimbo hjälper barn och unga mellan 15-20 år med missbruks- och beroendeproblematik i kombination med en psykosocial problematik.

Vårt förhållningssätt är vår framgång där vi möter alla individer där de befinner sig, vilket är avgörande för att hjälpa dessa barn och ungdomar att skapa en ordnad tillvaro och bli en del av samhället.

Vårt behandlingshem hjälper barn och ungdomar att:

- Bli drogfria
- Att kartlägga sin historia och hitta sig själva
- Förhålla sig till verkligheten
- Identifiera mål för framtiden
- Strukturera sin vardag
- Få verktyg att klara ett självständigt liv utan insatser från t.ex. socialtjänsten

För att säkerställa måluppfyllelsen har vi medarbetare med rätt utbildning och kompetens, alla arbetar efter ett strukturerat behandlingsupplägg med 12-stegsmetoden i grunden. Tillsammans med ungdom och uppdragsgivare kommer vi överens om genomförandeplan för att nå vår gemensamma målsättning.

Vi arbetar utifrån följande metoder och verktyg:

-12-stegsmetoden
- Traumamedveten omsorg (TMO)
- Motiverande samtal (MI)
- Lågaffektivt bemötande
- Systemteoretiskt förhållningssätt.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Gottröra behandlingshem

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Alla våra medarbetare har lång arbetslivserfarenhet och är MI-utbildade. I medarbetargruppen finns också diagnoskompetens och alkohol- och drogterapeuter. Det finns också andra språkkunskaper än svenska.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik