Forsane akutboende

hAkutboende, Barn- och ungdomsboende, Korttidsboende
Frändefors, Vänersborg, Västra Götaland
1 av 5 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Nytida Forsane är ett akutboende som ligger strax utanför Frändefors i Vänersborgs kommun.

Vi har beredskap att med kort varsel ta emot barn och ungdomar som behöver en placering omgående. Vi kan vara behjälpliga med att hämta barnen/ungdomarna.

Som akutboende så är den primära uppgiften att stötta de placerade barn och ungdomarna att ”landa”. Att ge dem ett tryggt boende under tiden som socialtjänstens utredning blir klar och tills man hittar en mer långsiktig lösning, som kan vara en annan placering i form av exempelvis i ett HVB, gruppboende, familjehem eller en flytt tillbaka till sitt hem.

Inom Nytida har vi möjlighet att erbjuda hela vårdflätan exempelvis HVB-hem, stödboende, öppenvård eller familjehem. Vi kan därför vara socialtjänsten behjälpliga med att hitta en långsiktig lösning för de barn/ungdomar som har behov av en vidare placering efter Forsane.

Målgrupp

Forsane är ett akutboende med tillstånd enligt både Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Forsane vänder sig till flickor och pojkar i åldern 10-20 år. Forsane tar emot barn/ungdomar med:

  • Högfungerande autism eller liknande tillstånd.

På Forsane är det en hög personaltäthet och vi har vaken natt för att kunna trygga och säkerställa barnens/ungdomarnas behov över hela dygnet.

Så här arbetar vi

På Forsane arbetar vi utifrån modellen Steg för steg. Vi undersöker barnen/ungdomarnas behov och funktionsnivå för att skapa en vistelse anpassad efter barnet/ungdomen. Vi arbetar också med att ta fram arbetsmetoder, både för situationer här och nu men även metoder som kan vara en grund för vidare vård och behandling framöver.

Vi arbetar hypotesprövande utifrån det enskilda barnet/ungdomens behov där barnet/ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för barnens/ ungdomarnas mående. Därför har vi:

  • Bestämda kostvanor
  • Träning i dygnsrytm
  • Daglig motion
  • Systematiserad fritidsträning
  • Tydliga rutiner

Tillsammans med barnen/ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur. För de barn/ungdomar där det är aktuellt med skolgång under placeringens tid har vi samarbete med närliggande skolor.

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

Som ett led i arbetet med barnens/ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten.

Metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningsätt vi arbetar med är:

  • Steg för steg
  • Lågaffektivt bemötande
  • MI
  • Tydliggörande pedagogik

Familj och nätverk:

För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

Fysisk miljö

Forsane ligger i en mindre by utanför Frändefors, Vänersborgs kommun ca.30 min från Uddevalla. Boendet är beläget på landet, med vacker natur runtomkring. Vi har även närhet till sjöar för bland annat bad- och fisketurer. I anslutning till verksamheten finns vackra promenadslingor.

Vi har en stor trädgård som ger möjlighet till aktiviteter. Vi har en fin fotbollsplan utanför oss och ett stort aktivitetsrum med olika typer av sällskaps spel och pingisbord. Vi har två tv-rum så barnen/ungdomarna kan välja om de vill se på TV gemensamt eller mer avskilt. Vi har även ett spelrum där barnen/ungdomarna kan spela TV-spel.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg.

Visa hela beskrivningen