hAkutboende, Barn- och ungdomsboende, Korttidsboende

Egen regi
LSS 9§6, LVU, SoL 7.1.3
Barn & Unga
ADD, ADHD, Aspergers, Autism, Bipolära syndrom, Dubbeldiagnoser, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Självskadebeteende, Tvångssyndrom, Utvecklingsstörning
5
12-21 år

Forsane är en verksamhet med fyra-fem platser som vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 12–21 år med diagnoser inom autismspektrum och/eller med psykosocial problematik. Vi har beredskap att, med kort varsel, ta emot ungdomar i akut behov av omsorg och tillsyn och har tillstånd att placera enligt såväl LSS som SoL. Ofta bor ungdomarna hos oss i väntan på en mer varaktig placering, som antingen kan vara på något av våra egna boenden i området eller på annat boende som den placerande kommunen finner lämpligt.

Forsane var tidigare en del av Stöd & Resurs men ingår nu i Nytida.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Forsane

Forsane är en stor enplansvilla utanför Vänersborg med närhet till vatten och skog. I den stora trädgården finns möjlighet till exempelvis kojbygge, fotboll och fiske. Boendet har fem ungdomsrum, två personalsovrum, ett kontor, kök, tvättstuga, aktivitetshall med pingis- och biljardbord, spel- och pysselrum, samtalsrum samt vardagsrum med TV-hörna.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Vi har en hög kontinuitet i personalgruppen och värdesätter egenskaper som lyhördhet, engagemang, värme och humor. Personalgruppen består av sju medarbetare där enhetschefen har en samordnande funktion. Verksamheten bemannas av två till tre personal per dag, anpassat efter behov. Våra medarbetare får kontinuerlig handledning och fortbildning utifrån aktuell forskning och vetenskap och har goda kunskaper och erfarenheter inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). De har relevant utbildning inom social omsorg i form av KY-utbildning inom social omsorg eller socialpedagogutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.