Behöver du en akutplacering?

På Forsane tar vi emot placeringar med kort varsel även under kvällar
och helger

Behöver du en akutplacering?

Ring våra journummer 0521-577740 eller 0735-130558
Visa alla bilder

hAkutboende, Barn- och ungdomsboende, Korttidsboende

Egen regi
LSS 9§6, LVU, SoL 7.1.3
Barn & Unga
ADD, ADHD, Aspergers, Autism, Dubbeldiagnoser, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Självskadebeteende
5
10-20 år

Forsane är en verksamhet med tillstånd från IVO med att ta emot barn/ungdomar i åldern 10-20 år. I vårt tillstånd har vi möjlighet att ta emot placeringar både inom SOL, LSS samt att vi kan ta emot enligt LVU. Vi tar emot barn/ungdomar med högfungerande autism eller liknande tillstånd.

Vi har beredskap att med kort varsel ta emot barn och ungdomar som behöver en placering omgående. Som akutboende så är den primära uppgiften att stötta de placerade barn och ungdomarna att ”landa”. Att ge dem ett tryggt boende under tiden som socialtjänstens utredning blir klar och tills man hittar en mer långsiktig lösning, som kan vara en annan placering i form av exempelvis i ett HVB, gruppboende, familjehem eller en flytt tillbaka till sitt hem.

Vi kartlägger behov och funktionsvariationer, för att skapa en vistelse anpassad efter barnet/ ungdomen och dennes behov. Vi arbetar också med att ta fram arbetsmetoder, både för situationen här och nu men även metoder som kan vara grund för vidare vård och behandling vid nästa länk i vårdkedjan. Vi har sjuksköterska kopplad till vår verksamhet.

Vi har samarbete med närliggande grundskolaskola som ligger 5 km bort och gymnasium finns 15 km bort.

På Forsane arbetar vi utifrån modellen Steg för steg som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Tillsammans med ungdomarna arbetar vi därför för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del. Målet är att ungdomarna vid avslutad behandling ska leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet och att de ska ha lärt sig sociala och praktiska färdigheter.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en tillämpad beteendeanalys som följer en tydligt angiven process med givna metodologiska steg. Innehållet i behandlingen och val av interventioner baseras alltid på den inledande beteendeanalysen. Problembeteenden identifieras, därefter görs en prioritering av var vi börjar. Det prioriterade beteendet mäts, för att få reda på hur stort problemet är, innan analysen av beteendets funktion tar vid. Interventioner (åtgärder) bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen. Därefter utvärderar vi och följer upp effekterna av interventionerna (åtgärderna). Socialtjänst, ungdomen själv och dennes vårdnadshavare är delaktiga i processen och får ta del av de grafer som kommer att illustrera framgång och eventuella svårigheter. Varje processteg har sina rutiner med angivet mål och syfte.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Forsane

Forsane är ett mindre akut- och korttidsboende som geografiskt ligger i en mindre by utanför Frändefors, Vänersborgs kommun. Boendet är beläget på landet, med vacker natur runt. Vi har även närhet till sjöar för bland annat bad- och fisketurer.

Vi har en stor trädgård, där vi har studsmatta och bygger kojor andra uteaktiviteter. Vi har en fin fotbollsplan utanför oss och ett stort aktivitetsrum med olika typer av sällskaps spel och pingisbord. Vi har ett spelrum som ungdomarna bokar när de spelar tv-spel och vackra promenadslingor i anslutning till bostaden. Vi arbetar även med aktiviteter utanför boendet anpassat efter individen.

Boendet har fem ungdomsrum, två personalsovrum, ett kontor, kök, tvättstuga och samtalsrum. Vi har två tv-rum så du kan välja om du vill se på tv gemensamt eller mer avskilt.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Vi har en hög kontinuitet i personalgruppen och värdesätter egenskaper som lyhördhet, engagemang, värme och humor. Personalgruppen består av elva medarbetare där gruppchefen har en samordnande funktion. Verksamheten bemannas tre personal per dag, anpassat efter behov. Vi har vaken natt och en sovande jour. Vi har sjuksköterska kopplad till vår verksamhet. Våra medarbetare får kontinuerlig handledning och fortbildning utifrån aktuell forskning och vetenskap och har goda kunskaper och erfarenheter inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). De har relevant utbildning inom social omsorg i form av KY-utbildning inom social omsorg, barnskötare eller socialpedagogutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.