Fiolen barn- och ungdomsboende

hBarn- och ungdomsboende
Täby, Stockholm

Om verksamheten

Fiolen är ett LSS-boende för barn och ungdomar upp till och med 21 år med autism eller autismliknande tillstånd.

På Fiolen har vi kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn som har utmanande beteenden. Fiolen är bemannat dygnet runt alla dagar om året.

Vi erbjuder en trygg miljö där de boende får utvecklas i sin egen takt och utifrån sina speciella förutsättningar. Vi tränar på sådant som de boende behöver lära sig för att på bästa sätt kunna leva ett självständigt liv. Vi kallar det ADL-träning, activities of daily living. Till exempel övar vi på att laga mat, duka och att handla. Vi arbetar dagligen med olika hjälpmedel för kommunikation, kommunikationskartor och teckenstöd.

För oss är det viktigt att de som bor på Fiolen blir uppmuntrade, känner gemenskap och att vi gör saker tillsammans. Lika viktigt är det med ordning och reda och tydliga gränser. När du bor på Fiolen deltar du också i olika aktiviteter, både sociala och kulturella. För oss är det viktigt att du får ägna dig åt dina egna intressen och styrkor. Enheten har en egen verksamhetsbil som kan användas till olika aktiviteter.

Fysisk miljö

Fiolen är ett litet boende med fyra platser. Vi bor i en tvåplansvilla i ett trivsamt villaområde i Täby norr om Stockholm och har naturen inpå knuten. Från Fiolen är det cirka fyra kilometer till Täby centrum dit du kan ta dig med buss eller tåg.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Visa hela beskrivningen