hBarn- och ungdomsboende

Egen regi
LSS 9§8
Barn & Unga
Autism
4

LSS-boende i Täby

Fiolen är ett LSS-boende för barn och ungdomar upp till och med 21 år med autism eller autismliknande tillstånd.

På Fiolen har vi kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn som har utmanande beteenden. Fiolen är bemannat dygnet runt alla dagar om året.

Vi erbjuder en trygg miljö där de boende får utvecklas i sin egen takt och utifrån sina speciella förutsättningar. Vi tränar på sådant som de boende behöver lära sig för att på bästa sätt kunna leva ett självständigt liv. Vi kallar det ADL-träning, activities of daily living. Till exempel övar vi på att laga mat, duka och att handla. Vi arbetar dagligen med olika hjälpmedel för kommunikation, kommunikationskartor och teckenstöd.

För oss är det viktigt att de som bor på Fiolen blir uppmuntrade, känner gemenskap och att vi gör saker tillsammans. Lika viktigt är det med ordning och reda och tydliga gränser. När du bor på Fiolen deltar du också i olika aktiviteter, både sociala och kulturella. För oss är det viktigt att du får ägna dig åt dina egna intressen och styrkor. Enheten har en egen verksamhetsbil som kan användas till olika aktiviteter.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Fiolen

Fiolen är ett litet boende med fyra platser. Vi bor i en tvåplansvilla i ett trivsamt villaområde i Täby norr om Stockholm och har naturen inpå knuten. Från Fiolen är det cirka fyra kilometer till Täby centrum dit du kan ta dig med buss eller tåg.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.