Fammarp HVB

hBehandlingshem, HVB
Halmstad, Halland

Om verksamheten

Nytida Fammarp är ett behandlingshem som ligger utanför Halmstad.

Målsättningen är att den unge efter avslutad behandling får en ökad livskvalitet.

Målgrupp

HVB Fammarp vänder sig till pojkar och flickor i åldern 13-17 år. De ungdomar som placeras på Fammarp har ofta:

- Psykosocial problematik
- Riskbeteende och normbrytande beteende
- Hög skolfrånvaro, hemmasittarproblematik

Fammarp tar inte emot ungdomar som har debuterat i ett missbruk.

Så här arbetar vi

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

- Bestämda kostvanor
- Träning i dygnsrytm
- Daglig motion
- Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
- Tydliga rutiner

Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten.

Metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningssätt vi arbetar med är:

- Steg för steg
- Lågaffektivt bemötande
- MI

Familj och nätverk

För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi deltar vid och initierar regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

Fysisk miljö

Fammarp ligger i en fristående villa i ett naturskönt område. På Fammarp har ungdomarna eget rum med toalett och dusch. Det finns en trädgård som ger möjlighet till aktiviteter. Fammarp ligger nära buss- och tågförbindelser.I närheten har vi även en badplats.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram och KY-utbildning inom social omsorg.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Fammarp

Lyssna