Fammarp HVB

hBehandlingshem, HVB
Halmstad, Halland
1 av 7 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Fammarp HVB är ett behandlingshem som ligger utanför Halmstad.

Målsättningen är att den unge efter avslutad behandling får en ökad livskvalitet.

Målgrupp

Fammarp vänder sig till ungdomar i åldern 13-17 år. De som placeras på Fammarp har ofta:

  • Psykosocial problematik
  • Riskbeteende och normbrytande beteende
  • Hög skolfrånvaro, hemmasittarproblematik

Fammarp tar inte emot ungdomar som har debuterat i ett missbruk.

Så här arbetar vi

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda personens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm samt kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

  • Bestämda kostvanor
  • Träning i dygnsrytm
  • Daglig motion
  • Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
  • Tydliga rutiner

Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten.

Metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningssätt vi arbetar med är:

Familj och nätverk

För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi initierar och deltar vid regelbundna möten med vårdnadshavare och andra personer som är aktuella i ungdomens nätverk.

Fysisk miljö

Fammarp ligger i en fristående villa i ett naturskönt område. På boendet bor varje person i ett eget rum med toalett och dusch. Det finns en trädgård som ger möjlighet till aktiviteter, och i närheten finns även en badplats. En kort promenad från boendet finns busshållplats med avgångar till Halmstad och Harplinge.

Om medarbetarna

Vi eftersträvar en personalgrupp sammansatt av olika utbildningsbakgrund, ålder och kön för att möta olika behov av stöd hos barnen och ungdomarna. Exempel på utbildningsbakgrund för medarbetarna i verksamheten är beteendevetare, socialpedagog, vård- och omsorgsprogrammet och undersköterska. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel utbildningar inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Fammarp

Lyssna