hHVB

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
6

Stöd genom flera insatser samtidigt

Fammarps HVB vänder sig till ungdomar i åldrar från 13 år och upp till 18 år. Vi arbetar med behandling av psykosocial problematik.

På Fammarp möter du en multimodal behandlingsmetodik. Det innebär att vi arbetar parallellt med utbildning, sociala och medicinska insatser och beteendeträning. Vi arbetar även med kost, motion och dagliga rutiner.

Vårt arbetssätt

Du är delaktig i arbetet att skapa din genomförandeplan. Vi tar tillsammans med vårdnadshavare samt socialsekreterare fram behandlingsmål samt stödinsatser för att du ska kunna uppnå dem. Vi skapar konkreta mål som utgör basen för behandlingsarbetet. Det dagliga arbetet dokumenteras och beskrivs under målen i genomförandeplanen. Genomförandeplanen följer BBIC:s (Barns Behov I Centrum) behovsområden och var sjätte till åttonde vecka har du ett uppföljningsmöte tillsammans med socialtjänsten, vårdnadshavare och oss. En personal i arbetsgruppen är din kontaktperson som du varje vecka har individuella kontaktsamtal tillsammans med. Samtalet har sin utgångspunkt i din genomförandeplan och är även en möjlighet för dig att ta upp olika ämnen. Din kontaktperson deltar i uppföljningsmötena och har regelbunden kontakt med dina anhöriga.

En stor del av arbetet kring dig handlar om att hitta en daglig struktur med rutiner, tydlighet och förutsägbarhet. Detta innebär bland annat en god dygnsrytm och daglig sysselsättning i form av skola eller praktik. Hos oss får du också hjälp till en meningsfull fritid med olika aktiviteter efter dina önskemål, intressen och förutsättningar. Varje vecka har vi återkommande aktiviteter, du är med och bestämmer vilka dessa ska vara. Varje söndag får du ett veckoschema med aktiviteter som du och personal tillsammans planerar.

Våra behandlingsmodeller är flera, bland annat MI (motiverande samtal).

Vår verksamhet bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Fammarp

Fysisk miljö och faciliteter

HVB Fammarp är en hemlik miljö där du har eget rum med toalett och dusch. Rummet är basmöblerat. Du får ta med egna möbler om du vill. Du har tillgång till gemensamt kök, vardagsrum och trädgård med uteplats och grill.

Kommunikationer, service och miljö

Fammarp ligger nära buss- och tågförbindelser. Vi har också nära till såväl strövområden och naturskyddsområde som service i form av frisör, fotvård, vårdcentral, kiosk, livsmedelsbutik, med mera. I närheten har vi även en badplats. Vid behov får eleverna skjuts av personalen.

Om medarbetarna

På Fammarp finns cirka tolv medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Hälso- och sjukvård: sjuksköterska, samverkan med bland annat externa läkare, psykologer, psykiatriker och resurser för rehabilitering.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.