hBarn- och ungdomsboende, Korttidsboende

Egen regi
1
LSS 9§6, LVU, SoL 7.1.3
Barn & Unga
ADD, ADHD, Aspergers, Autism, Dubbeldiagnoser, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Självskadebeteende, Tvångssyndrom, Utvecklingsstörning
6
9-21 år

LSS-korttidsboende i lantlig miljö i Uddevalla

Fagerhult är en verksamhet med sex platser som vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 9–21 år med neuropsykiatriska diagnoser, med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Grupperna är homogena och sammansatta bland annat efter utvecklingsnivå, stödbehov, gemensamma intressen och ålder. Verksamheten sker framförallt på helg, men även på vardagsdygn, och anpassas efter dina behov och förutsättningar.

Fagerhult var tidigare en del av Stöd & Resurs men ingår nu i Nytida.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Fagerhult

Fagerhult är en stor villa i två plan som ligger lantligt och skogsnära strax utanför Uddevalla. Vi har fyra ungdomsrum på nedervåningen och två på övervåningen samt personalsovrum på varje våning. I våra lokaler finns funktionella utrymmen för lek, dataspel, film, pyssel och annan estetisk verksamhet. Vi har även ett sinnesrum där du kan varva ner, slappna av och hitta nytt fokus. I trädgården finns en lekplats med gungor, rutschkana och studsmatta

Aktiviteter som förekommer är ridning, bowling, bad eller bio. Boendet är speciellt utformat för barn och ungdomar med behov av en lugn omgivning med hög personaltäthet dygnet runt. Med denna hemmiljö som utgångspunkt, erbjuds du en anpassad men varierad tillvaro med tid för såväl återhämtning och trygghet som utrymme för nöjen och specifika intressen. Vårt arbete genomsyras av tydliggörande pedagogik. I all verksamhet tar vi hänsyn till din rätt till delaktighet och självständighet utifrån din förmåga.

Alla måltider tillagas från grunden av oss själva på boendet.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Fagerhult är personaltätheten hög och arbetsgruppen består av 9 heltidsanställda. Utbildningsnivån hos våra medarbetare varierar, men alla har minst eftergymnasial och relevant utbildning. Exempelvis finns kompetenser som beteendevetare och stödpedagoger. Personalgruppen är även vidareutbildad i neuropsykiatri på grund-, fortsättnings- och fördjupningsnivå, överlappsdiagnoser, AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) lågaffektivt bemötande och hot- och våld. De flesta har många års erfarenhet av målgruppen och alla brinner för att arbeta med barn och ungdomar.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.