Eklövets gruppbostad

hGruppbostad
Hässelby, Stockholm

Om verksamheten

Eklövets gruppbostad är ett boende enligt LSS för vuxna med lätt till måttlig intellektuell funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Vi arbetar individanpassat utifrån Nytidas ramverk för pedagogik (läs mer här) som bygger på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Vi värnar om ett gott samarbete med ditt kontaktnät så som anhöriga, gode män, handläggare med flera.

Arbetssättet är individanpassat för att varje enskild boende ska ha de bästa förutsättningar för livskvalitet, delaktighet, självbestämmande och meningsfullhet. Med lugn, trygghet och struktur ger vi dig stöd att använda dina styrkor och att bejaka dina intressen.

Fysisk miljö

Eklövets gruppbostad ligger i ett naturskönt villaområde i norra Hässelby och består av en tvåplansvilla med stor trädgård och gemensam uteplats. Du bor i en egen lägenhet och har även tillgång till gemensamma ytor där vi umgås och hittar på olika aktiviteter.

En kort promenad från boendet finns skogar och promenadstråk, 4H-gård och Mälarens vatten. Med buss tar du dig snabbt till Åkermyntan där det finns butiker och service.

Om medarbetarna

På Eklövet finns 12 medarbetare med olika anställningsformer. Alla har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel utbildningar inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Så är det att bo i en gruppbostad

Visa hela beskrivningen

Lyssna