hStödboende

Egen regi
SoL 7.1.1
Barn & Unga
16-20 år

Stödboende

Ekekullen har nu sökt tillstånd för att bedriva stödboende för ungdomar 16-20 år.

Stödboende kommer ske i Ekekullens lägenheter i Karlskrona. Insatserna i lägenheten kommer vara individuellt anpassade efter behov och utformas i samarbete med socialtjänsten.

Lagrum stödboende/utsluss ungdomar 16-20 år: Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Ekekullen Stödboende

Stödboende kommer ske i lägenheter i Karlskrona.

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.