Ekbacka

hPsykiatriboende, Sysselsättning, Särskilt boende
Urshult, Tingsryd, Kronoberg
1 av 5 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Ekbacka är ett boende som startade 1981 och vänder sig till dig med psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Vi erbjuder professionell rehabilitering, sysselsättning samt god och säker omvårdnad med den boende i fokus. Trygghet och integritet är de fundament vi bygger vår verksamhet på.

Digitala möten

För att förhindra smittspridning med covid-19 så har vi anpassat oss och ställt om. Vi erbjuder digitala möten för vårdgrannar, uppdragsgivare och anhöriga mm.

Verkstad/Aktivitet

Förutom daglig träning i ADL arbetar personalen med att ge de boende struktur och fasta rutiner, det görs bland annat genom att erbjuda alla att delta i dagcentrets verksamhet( den så kallande ”Verkstan”). Arbetsuppgifterna varierar, men består oftast av enklare pack- eller monteringsarbeten. Klienter får en meningsfull vardag i social samvaro och får även ersättning för sin tid i ”Verkstan”. Förutom verkstad erbjuds vattengymnastik i poolhuset en gång/vecka av vår sjukgymnast. På Ekbacka finns även fullutrustat gym, musikrum, spelhåla med biljard/playstation etc. samt vår biolokal.

Populära externa aktiviteter är bowling, resor samt padel. Vi anpassar aktiviteterna så långt som möjligt efter de önskemål som finns.

Kök

Ekbacka har ett eget kök med 3 kockar och en kostpolicy som har till syfte att kvalitetssäkra måltidsverksamheten, samt att säkerställa kostens betydande roll för våra kunder/besökande och personal på Ekbacka. Köket likställs med en restaurang och arbetar utifrån detta synsätt i allt från menyernas uppbyggnad till hur maten serveras. Vi Ekbackas kök ligger i framkant vad gäller användning/inköp av miljömärkta varor.

ASI - bedömning

Nytida Ekbacka har kompetens att genomföra ASI – intervju. Metoden används i behandlingsplaneringen för personer med riskbruk, missbruk och beroende. I ASI-intervjun ställs frågor inom sju livsområden: fysisk hälsa, arbete/försörjning, alkohol, narkotika, familj och umgänge, rättsliga problem samt psykisk hälsa. Bedömningsmetoden ger ett tydligt underlag och kan användas i det individuella klientarbetet som inledande bedömning av hjälpbehov och till uppföljning av insatsen.

Har tidigare ASI-intervju genomförts innan placeringen följer vi upp behandlingen med ASI-uppföljningsintervju och återkoppling.  Vår erfarenhet visar att ASI som bedömningsmetod ökar delaktigheten och intresset av planerade insatser.

Fysisk miljö

På Ekbacka finns flera typer av bostäder, från ett eget rum med pentry eller en egen lägenhet till friliggande radhuslägenheter eller en större lägenhet i en fristående villa. Beroende på vad den enskilde behöver och var han eller hon befinner sig i rehabiliteringen vill vi erbjuda en bra och utvecklande boendeform. Vår flexibilitet gör att vi kan öka graden av självständighet i boendet i takt med att situationen förbättras och omvårdnadsbehovet minskar. Självklart kan vi även öka resurserna när det behövs.

Närmiljö och service

Det finns tillgång till både affär och matställen i närområdet. Här finns även fin natur med närhet till sjö, bad och fiske.

Om medarbetarna

På Ekbacka arbetar idag 31 personer. I personalgruppen finns det förutom skötare/undersköterskor även en sjuksköterska och en behandlingspedagog med inriktning missbruksrehabilitering. Vi har dessutom läkare inom psykiatri i verksamheten. Vår personal har lång erfarenhet av att arbeta med människor med omfattande psykiska och sociala funktionsnedsättningar.

Vi har regelbunden handledning, utifrån lågaffektivt bemötande. I handledning medverkar ledning, samtliga boendestödjare samt servicepersonal för att få till gemensamt synsätt.

För att kunna erbjuda en god heldygnsvård har vi en hög personaltäthet med bemanning dygnet runt och vaken nattjänstgöring. Vi arbetar i team med kontaktmannaskap. Vi har ett väl utbyggt kontaktnät med resurspersoner inom en lång rad kompetensområden som vi regelbundet konsulterar.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Ekbacka

Lyssna