hSysselsättning, Särskilt boende

Egen regi
SoL 7.1.2, SoL 7.1.3
Vuxna
ADHD
40

En plats att växa på

Ekbacka är ett boende som startade 1981 och vänder sig till dig med psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Vi erbjuder professionell rehabilitering, sysselsättning samt god och säker omvårdnad med den boende i fokus. Trygghet och integritet är de fundament vi bygger vår verksamhet på.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Ekbacka

Fysisk miljö och faciliteter

På Ekbacka finns flera typer av bostäder, från ett eget rum med pentry eller en egen lägenhet, till friliggande radhuslägneheter eller en större lägenhet i en fristående villa. Beroende på vad den enskilde behöver och var han eller hon befinner sig i rehabiliteringen vill vi erbjuda en bra och utvecklande boendeform. Vår flexibilitet gör att vi kan öka graden av självständighet i boendet i takt med att situationen förbättras och omvårdnatsbehovet minskar. Självklart kan vi även öka resurserna när det behövs. Vi erbjuder ett särskilt boende med fullt möblerade lägenheter, men den som vill kan ta med sig egna möbler. Det finns tillgång till både affär och matställen i närområdet. Här finns även fin natur med närhet till sjö, bad och fiske

Om medarbetarna

På Ekbacka arbetar idag 35 personer. I personalgruppen finns det förutom skötare/undersköterskor även sjuksköterskor och behandlingspedagoger. Vi har behandlingspedagoger med specialinriktning på missbruksrehabilitering. Vi har dessutom läkare för såväl somatik som psykiatri i verksamheten. Vår personal har lång erfarenhet av att arbeta med människor med omfattande psykiska och sociala funktionsnedsättningar. All personal får kontinuerlig handledning av KBT-terapeut. För att kunna erbjuda en god heldygnsvård har vi en hög personaltäthet med bemanning dygnet runt och vaken nattjänstgöring. Vi arbetar i team med nära kontaktmannaskap. I vissa fall hjälper vi också till med att göra psykiatriska utredningar utifrån beställarens önskemål. Vi har ett väl utbyggt kontaktnät med resurspersoner inom en lång rad kompetensområden som vi regelbundet konsulterar. Vi har ett eget kök, där tre kockar tillagar god, vällagad och näringsrik mat, som har sitt ursprung i svensk husmanskost. Vi eftersträvar att använda ekologiskt och prioriterar lokalproducerade råvaror.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.