Visa alla bilder

hSysselsättning, Särskilt boende

Egen regi
SoL 7.1.2, SoL 7.1.3
Vuxna
40
18+ år

En plats att växa på

Ekbacka är ett boende som startade 1981 och vänder sig till dig med psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Vi erbjuder professionell rehabilitering, sysselsättning samt god och säker omvårdnad med den boende i fokus. Trygghet och integritet är de fundament vi bygger vår verksamhet på.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Ekbacka

På Ekbacka finns flera typer av bostäder, från ett eget rum med pentry eller en egen lägenhet, till friliggande radhuslägenheter eller en större Lägenhet i en fristående villa. Beroende på vad den enskilde behöver och var han eller hon befinner sig i rehabiliteringen vill vi erbjuda en bra Och utvecklande boendeform. Vår flexibilitet gör att vi kan öka graden av självständighet i boendet i takt med att situationen förbättras och Omvårdnadsbehovet minskar.Självklart kan vi även öka resurserna när det behövs.

Närmiljö och service

Det finns tillgång till både affär och matställen i närområdet.Här finns även fin natur med närhet till sjö, bad och fiske.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Ekbacka arbetar idag 31 personer. I personalgruppen finns det förutom skötare/undersköterskor även en sjuksköterska och en behandlingspedagog. Vi har behandlingspedagog med specialinriktning på missbruksrehabilitering. Vi har dessutom läkare inom

Psykiatri i verksamheten. Vår personal har lång erfarenhet av att arbeta med människor med omfattande psykiska Och sociala funktionsnedsättningar.

All personal får kontinuerlig handledning. Vår personal har under många år fått handledning av KBT terapeut. Sedan en tid har vi handledning av en psykolog utifrån lågaffektivt bemötande som metod vid problemskapande beteende. I handledning medverkar ledning, samtliga boendestödjare samt servicepersonal för att få till gemensamt synsätt.

För att kunna erbjuda en god heldygnsvård har vi en hög personaltäthet med bemanning dygnet runt och vaken nattjänstgöring.Vi arbetar i team med nära kontaktmannaskap. I vissa fall hjälper vi också till med att göra psykiatriska utredningar utifrån beställarens

önskemål. Vi har ett väl utbyggt kontaktnät med resurspersoner inom en lång rad kompetensområden som vi regelbundet konsulterar.

Vi har ett eget kök, där tre kockar tillagar god, vällagad och näringsrik mat, som har sitt ursprung i svensk husmanskost. Vi eftersträvar att använda ekologiskt och prioriterar lokalproducerade råvaror.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.