Visa alla bilder

hBarn- och ungdomsboende

Egen regi
1
LSS 9§8
Barn & Unga
ADD, ADHD, Autism, Tvångssyndrom
5

Samspel på väg mot vuxenlivet

Dungen är en LSS-gruppbostad för barn och ungdomar med ADHD, ADD, autism eller tvångssyndrom.

Dina behov bestämmer hur vi arbetar. Vårt mål på Dungen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt när du blir vuxen, och fungera bra både på egen hand och tillsammans med andra. På vägen dit kommer du att få hålla på med det vi kallar ADL – aktiviteter i dagliga livet – som är en del av vardagen här på Dungen. Här blir vi duktiga på att umgås och prata med andra tack vare bland annat PECS, som betyder Picture Exchange Communication System. Andra hjälpmedel vi använder är handdator, schema och olika sätt att hålla rätt på tiden.

Verksamheten genomsyras av en pedagogik som bygger på samspel. För oss på Dungen är det därför viktigt att få veta vad du tycker och vad du vill. Vi vill också ha nära kontakt med dina föräldrar och andra som står dig nära. Vi har även nära kontakter med bland annat skola, habilitering, BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) och särskolor upp till gymnasienivå.

När du flyttar in får du en stödperson. Tillsammans gör vi en genomförandeplan för att du ska få det stöd och den hjälp som du behöver. Genomförandeplanen följs upp och justeras minst en gång i halvåret.

Aktiviteter och anhörigträff

Vi ordnar de aktiviteter du är intresserad av och behöver hålla på med för att må bra. Saker du kan göra på egen hand är till exempel att träna på gym, laga mat eller pussla, för att nämna några aktiviteter. Tillsammans med de andra som bor här kan det handla om att vi har en sång- eller musikstunder, spelar spel eller ordnar disco. Och så har vi Träffen – en lokal speciellt för ungdomar med funktionsnedsättning. Utomhus ger vi oss iväg på exempelvis promenader, vi badar, besöker caféer eller gör utflykter.

Vi är många som arbetar på Dungen och här finns alltid vaken personal på nätterna.

Maten lagar personalen som arbetar på Dungen. Vi äter frukost, lunch, mellanmål och middag tillsammans. Vi är noga med att fira helger och högtider.

Minst en gång per termin anordnar vi en träff för de boendes anhöriga.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Dungen

Dungen ligger i ett lugnt område i Tullinge. Här har du nära till naturen, och hit tar man sig enkelt med till exempel pendeltåf (fem minuters promenad från station) eller bil. Dungen är belägen i en villa med fem platser där du får ett eget sovrum och kan vara tillsammans med de andra i våra gemensamma, stora rum.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Hälso- och sjukvård: sjuksköterska, undersköterska och barnsköterska.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.