hDaglig Verksamhet

Egen regi
Vuxna

Meningsfulla och utvecklade arbeten i daglig verksamhet

Direco tillverkar egna produkter som nyckelbrickor, mynthållare, myntbox, isskrapor, grillskrapor, ventilhattnyckeln ”Hjulle”, konservöppnare och det populära familjespelet ”Lusen”. Direco säljer till grossister och återförsäljare med undantag för mynthållaren som säljs direkt till buss- och taxibolag.

Målet för Direcos verksamhet är att erbjuda meningsfulla och utvecklande arbeten i daglig verksamhet, samt stå för kvalitet, omtänksamhet och pålitliga leveranstider i sin roll som leverantör.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Direco

Fysisk miljö och faciliteter

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.