hDaglig Verksamhet

Egen regi
Vuxna

Meningsfulla och utvecklade arbeten i daglig verksamhet

Direco tillverkar egna produkter som nyckelbrickor, mynthållare, myntbox, isskrapor, grillskrapor, ventilhattnyckeln ”Hjulle”, konservöppnare och det populära familjespelet ”Lusen”. Direco säljer till grossister och återförsäljare med undantag för mynthållaren som säljs direkt till buss- och taxibolag.

Målet för Direcos verksamhet är att erbjuda meningsfulla och utvecklande arbeten i daglig verksamhet, samt stå för kvalitet, omtänksamhet och pålitliga leveranstider i sin roll som leverantör.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Direco

Fysisk miljö och faciliteter

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.