hKorttidsboende

Egen regi
1
LSS 9§6
Barn & Unga
Autism, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF
5-16 år

Dalby korttids vänder sig till barn och ungdomar mellan 5 och 16 år med autism. På vårt korttids får du det stöd du behöver för att i så stor utsträckning som möjligt klara saker själv och ha roligt. Vi arbetar med omsorg och tydlighet, värme och humor. Vi anordnar aktiviteter som utgår från dina intressen.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Dalby korttids

Dalby korttids är beläget nära natursköna områden som vi gärna tar del av. Vi har också tillgång till Pusselbiten skola Dalbys skolgård, bilar, snoezelrum och rörelserum. Vår ambition är att ge dig fysisk och intellektuell utveckling utifrån din förmåga och dina intresse.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Dalby korttids arbetar Habiliteringsassistenter med varierande utbildningsgrad. Samtliga anställda har utbildning inom autism och lågaffektivt bemötande.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.