Visa alla bilder

hHVB

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
12
16-20 år

Nyrenoverat HVB i Kristianstad

HVB C4 vänder sig vänder till ungdomar från 16 år till och med 20 år. Ungdomarna kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykosocial problematik, viss kriminalitet, ofta hamna i konflikter med människor i sin omgivning samt ha en hög skolfrånvaro. Vi har sammanlagt tolv platser för både tjejer och killar. Samtliga ungdomar bor i varsin fullt utrustad lägenhet. Det innebär att vi tar stor hänsyn till personlig integritet och utformar insatserna utifrån ungdomarnas unika behov, förmåga och önskemål.

På C4 arbetar vi utifrån modellen Steg för steg som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Tillsammans med ungdomarna arbetar vi därför för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del. Målet är att ungdomarna vid avslutad behandling ska leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet och att de ska ha lärt sig sociala och praktiska färdigheter.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en tillämpad beteendeanalys som följer en tydligt angiven process. Innehållet i behandlingen och val av åtgärd baseras alltid på beteendeanalysen. Problembeteenden identifieras, därefter görs en prioritering av var vi börjar. Det prioriterade beteendet mäts, för att få reda på hur stort problemet är, innan analysen av beteendets funktion tar vid. Åtgärder bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen. Därefter utvärderar vi och följer upp effekterna av åtgärderna. Ungdomen själv, dennes vårdnadshavare och socialtjänst är delaktiga i processen som har sina rutiner med angivet mål och syfte.

Utifrån vårdplanen upprättar vi tillsammans med ungdomarna en genomförandeplan. Socialtjänst och vårdnadshavare får varje månad en rapport i BBIC-format om behandlingens fortskridande och dess effekter. Lågaffektivt bemötande och MI finns även med i vårt arbetssätt med ungdomarna. Vår verksamhet bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om C4

Kristianstad är en stad med närhet till allt. Strax intill boendet ligger en park med möjlighet till aktiviteter, picknick och sevärdheter. Inte långt från boendet ligger tågstationen med närhet till kollektivtrafik, badhus, idrottshallar, galleria, bio och mycket mera.

Hos oss bor du i en lägenhet, antingen ett rum och kök eller två rum och kök. Vissa lägenheter har egen tvättmaskin och torktumlare medan andra har tvättstuga att dela på. Våra lokaler är nyrenoverade år 2017.

På källarplan har vi hela 50 kvadratmeter uppehållsrum med gemensamt kök. Där intill ligger ett lika stort gym som är till för dig som bor hos oss.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På C4 HVB finns 10 medarbetare med olika utbildningar och yrken. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel socionom, socialpedagog, behandlingspedagog eller liknande utbildningar. Samtliga är tillsvidareanställda eller provanställda. Medarbetarna medverkar årligen i kompetenshöjande åtgärder för att kunna möta målgruppens behov. Vi har sjuksköterska kopplad till vår enhet.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.