Byälvsgårdens dagliga verksamhet

hDaglig Verksamhet
Enskededalen, Stockholm

Om verksamheten

Byälvsgårdens dagliga verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder, som enligt Lagen om stöd och service, LSS, tillhör personkrets 1. Här ges du möjlighet till en meningsfull och utvecklande sysselsättning utifrån dina egna förutsättningar. Vi arbetar för struktur i vardagen, självständighet, gemenskap, inflytande och delaktighet.

Vårt uppdrag är att stärka dig utifrån de individuella målsättningar du själv är med och tar fram. Du får en stödperson som stöttar dig i att tillsammans strukturera upp hur du når dina målsättningar med lämpliga metoder och hjälpmedel. Du och din stödperson har sedan regelbundna avstämningar om hur ditt arbete går och hur vi kan göra det ännu bättre för dig. Vi har arbetsplatsmöte för alla arbetstagare en gång i veckan, där kan du vara med och påverka verksamheten.

Vi har olika aktiviteter utifrån de intressen som finns hos de som har sin insats hos oss. Idag har vi bland annat en hundverksamhet, musik, vi arbetar med data, skapande av hantverk i form av måleri, glas, keramik och textil, vi har träning, parkskötsel, återvinning, promenader, bakning och köksarbete samt sinnesstimulering i ett anpassat sinnesrum. Vårt hantverk finns sedan till försäljning i verksamheten.

Fysisk miljö

Byälvsgården är belägen i en del av Hemmet för gamla, ett äldreboende i Enskede. Det ligger i ett lugnt och naturnära villaområde, nära buss och tunnelbana och med egen uteplats där vi odlar.

Om medarbetarna

På Byälvsgården finns en mycket engagerad medarbetargrupp. Medarbetarna har relevant utbildning och kompetens inom IF, autism och autismliknande tillstånd. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och har ett salutogent förhållningssätt. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill komma på besök!

Så är det att vara på en daglig verksamhet

Visa hela beskrivningen

Lyssna