Visa alla bilder

hGruppbostad

Egen regi
1
LSS 9§9
Vuxna
Autism, Intellektuell funktionsnedsättning
6

LSS-boenden i Vagnhärad

På Brovägen och Sandhälla LSS boenden (tidigare Arona Omsorger) utgår vi från dina önskemål och utformar stödet tillsammans med dig. Med utgångspunkt i genomförandeplanen och utifrån dina individuella behov finns personalstöd för personlig omvårdnad, hushållsarbete, tvätt, matinköp och matlagning. Du kan även få stöd med planering, ekonomi, läkar- och myndighetskontakter samt samverkansmöten. Vi ger även stöd och information om rättigheter och möjligheter i förhållande till funktionsvariationen.

Aktiviteter och delaktighet

Varann vecka har vi husmöten för att diskutera boende och önskemål om aktiviteter och fritid. Två gånger om året kan du delta i planeringsdagar tillsammans med personalen och verksamhetschef. Då diskuterar vi och planerar vi aktiviteter de närmaste 6 månaderna. En gång om året erbjuds du delta i en intern boendeundersökning där du kan framföra vad du tycker är bra och mindre bra i boendet. Anhöriga och uppdragsgivare har samma möjligheter i egna enkätundersökningar.  Vi har personal på plats dygnet runt och ett personalboende med 2 bäddar.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Brovägen LSS och Sandhälla LSS

Brovägen boende är beläget i Vagnhärad, ca 45 minuter söder om Stockholm samt 30 minuter från Södertälje och Nyköping. Här finns sex lägenheter, fyra med egna entréer och en gemensam entré till de två övriga. En stor vacker trädgård omger husen och det finns rika möjligheter till fritidsaktiviteter i närområdet.

Vårt boende Sandhälla är avskilt beläget i närheten av vår Dagliga verksamhet och endast tio minuter från Brovägen. Det ligger naturnära och ostört.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Vi är 20 medarbetar på Brovägen och Sandhälla varav 10 är fast anställda och 10 är timvikarier. Våra medarbetare har relevant utbildning och kunskap för att arbeta med denna målgrupp.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.