Brostugegården Särskilt boende för vuxna

hPsykiatriboende, Särskilt boende, Träningsboende
Uppsala
1 av 8 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Nytida Brostugegården är ett boende med särskild service som ligger i stadsdelen Sunnersta Uppsala kommun.

Målsättningen med placering hos oss är att klienten skall åtnjuta en god livskvalitet med stöd i vardagen oavsett psykisk funktionsnedsättning.

Målgrupp

                                   

Nytida Brostugegården vänder sig till män och kvinnor, 21 år och äldre, med psykiska funktionsnedsättningar, exempelvis;

  • Schizofreni
  • Bipolär sjukdom
  • Schizoaffektivt syndrom
  • Vanföreställningssyndrom
  • GAD, generaliserat ångestsyndrom

 

Så här arbetar vi      

På Nytida Brostugegården arbetar vi både rehabiliterande och habiliterande. Målet är att klienterna skall utveckla men även bibehålla sina ADL-förmågor.

Utifrån den enskilde klientens förmåga och behov utformas individuella dags- och veckoprogram. Behovet av en strukturerad vardag tillgodoses genom olika aktiviteter såsom; samtal, ADL-aktiviteter, och mer fritids- och hobbybetonade sysselsättningar.

För ADL-träning har vi ett modernt träningskök för matlagningskurser och helgbakning. Man kan även få ADL-träning i det egna hemmet.

Vår ambition är att alla ska utöva någon form av regelbunden motion och vi anser att det utgör en viktig del av vardagen. Vi lägger därför stor vikt vid fysisk aktivitet utifrån den enskildes förmåga och förutsättningar. I vår motionslokal kan man träna både styrka och kondition och kanske avsluta med en stund i den elektriska massagebänken.

Vi åker årligen på resor med eller utan övernattning inom Sverige.

 

Metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningsätt vi arbetar med är:

- Lågaffektivt bemötande

- MI

 

Familj och nätverk:

Vi arbetar tätt med våra klienters företrädare (gode män och förvaltare) och anhöriga. Vi har ett väletablerat samarbete mellan vår sjuksköterska, klienternas kontaktpersoner och den somatiska vården samt psykiatrin i Region Uppsala. Detta borgar för att klienterna alltid får den vård de behöver.

Fysisk miljö

Brostugegården ligger vackert belägen vid Fyrisåns mynning i Mälaren. Vi har 30 lägenheter fördelade på fem fastigheter. Varje lägenhet är på minst 40 kvadratmeter med eget badrum, kök och kyl/frys.

Genom att ha flera byggnader med olika hjälp och stöd finns möjlighet att träna och växa för att en gång kanske nå målet att klara sitt eget boende utanför Brostugegården.

Hos oss finns motionslokal, aktivitetsrum, träningskök och gemensam matsal om man önskar. Vi har även en egen brygga där man kan sitta och insupa Fyrisåns vackra omgivningar eller kanske dra upp en aborre. Badplats finns 200 meter bort och besöks sommartid med badsugna klienter. Vi har egna kockar som lagar maten som serveras på Brostugegården.

Vår aktivitetsansvarige erbjuder alla klienter ett gemensamt veckoschema med aktiviteter, både inom- och utomhus, som är mycket uppskattade och välbesökta.

En stor gräsyta centralt belägen inemellan våra fastigheter, med två lusthus, är en populär samlingsplats för våra klienter vår- och sommartid, där vi grillar, äter, fikar och umgås.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, behandlings-assistentutbildning, undersköterskeutbildning och mentalskötarutbildning.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Brostugegården

Lyssna