Brostugegården särskilt boende för vuxna

hPsykiatriboende, Särskilt boende, Träningsboende
Uppsala
1 av 4 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Brostugegården är ett boende med särskild service beläget i Sunnersta i södra Uppsala. Vi vänder oss till personer med behov av omsorg och stöd på grund av psykiska och sociala funktionshinder. Vi erbjuder psykiatriskt stöd, omvårdnad, aktivering och trivsam samvaro. Våra kontaktpersoner hjälper de boende att träna funktioner som stärker deras självkänsla och egna förmåga att tillvarata och utveckla sina resurser.

Vi erbjuder en trivsam hemmiljö med respektfullt bemötande, samt stöd och hjälp till ett självständigt och meningsfullt liv utifrån den enskildes förutsättningar.

Målgrupp

Nytida Brostugegården vänder sig till personer över 21 år med psykiska funktionsnedsättningar så som

  • Schizofreni
  • Bipolär sjukdom
  • Schizoaffektivt syndrom
  • Vanföreställningssyndrom
  • GAD, generaliserat ångestsyndrom

Så här arbetar vi  

På Nytida Brostugegården arbetar vi både rehabiliterande och habiliterande. Målet är att klienterna skall utveckla men även bibehålla sina förmågor för att hantera vardagen.

Utifrån den enskilde klientens förmåga och behov utformas individuella dags- och veckoprogram. Behovet av en strukturerad vardag tillgodoses genom olika aktiviteter såsom; samtal, ADL (Aktiviteter i det Dagliga Livet), och mer fritids- och hobbybetonade sysselsättningar.

För ADL-träning har vi ett modernt träningskök för matlagningskurser och helgbakning. Man kan även få ADL-träning i det egna hemmet.

Måltider och aktiviteter

Vi har egna kockar som lagar maten som serveras på Brostugegården. Det är också möjligt att laga och äta mat i den egna lägenheten.

Vår ambition är att alla ska utöva någon form av regelbunden motion och vi anser att det utgör en viktig del av vardagen. Vi lägger därför stor vikt vid fysisk aktivitet utifrån den enskildes förmåga och förutsättningar. I vår motionslokal kan man träna både styrka och kondition och kanske avsluta med en stund i den elektriska massagebänken.

Vår aktivitetsansvarige erbjuder alla klienter ett gemensamt veckoschema med aktiviteter, både inom- och utomhus, som är mycket uppskattade och välbesökta. Vi åker årligen på resor med eller utan övernattning inom Sverige.

Metoder och förhållningssätt

Vi använder oss av Motiverande samtal (MI) och arbetar med lågaffektivt bemötande.

Familj och nätverk

Vi arbetar tätt med våra klienters anhöriga och företrädare så som gode män och förvaltare. Vi har ett väletablerat samarbete mellan vår sjuksköterska, klienternas kontaktpersoner och den somatiska vården samt psykiatrin i Region Uppsala. Detta borgar för att klienterna alltid får den vård de behöver.

Fysisk miljö

Brostugegården ligger vackert belägen vid Fyrisåns mynning i Mälaren. Vi har 30 lägenheter fördelade på fem fastigheter. Genom att ha flera byggnader med olika hjälp och stöd finns möjlighet att träna och växa för att kunna leva ett självständigt liv. Varje lägenhet är på minst 40 kvadratmeter med eget badrum och kök.

Hos oss finns motionslokal, aktivitetsrum, träningskök och gemensam matsal om man önskar. Vi har även en egen brygga där man kan sitta och insupa Fyrisåns vackra omgivningar eller kanske dra upp en aborre. Badplats finns 200 meter bort och besöks sommartid med badsugna klienter.

En stor gräsyta centralt belägen inemellan våra fastigheter, med två lusthus, är en populär samlingsplats under vår- och sommartid, där vi grillar, äter, fikar och umgås.

Om medarbetarna

På Brostugegården finns cirka 25 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har mångårig erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, behandlings-assistentutbildning, undersköterskeutbildning och mentalskötarutbildning.

Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel utbildningar inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Brostugegården

Lyssna