Visa alla bilder

hSärskilt boende, Träningsboende

Egen regi
SoL 7.1.2
Vuxna
30

Särskilt boende i Uppsala

Brostugegården är ett boende med särskild service för personer med behov av omsorg och stöd på grund av psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Vi erbjuder psykiatriskt stöd, omvårdnad, aktivering och trivsam samvaro. Våra kontaktpersoner hjälper de boende att träna funktioner som stärker deras självkänsla och egna förmåga att tillvarata och utveckla sina resurser.

Vi erbjuder en trivsam hemmiljö med respektfullt bemötande, samt stöd och hjälp till ett självständigt och meningsfullt liv utifrån den enskildes förutsättningar.

Aktiviteter och dagsprogram

Utifrån den enskilde boendes förmåga och behov utformas individuella dagsprogram. Behovet av en strukturerad vardag tillgodoses genom olika aktiviteter såsom; samtal, ADL-aktiviteter, studiecirklar, praktik, terapi och mer fritids- och hobbybetonade sysselsättningar.

För andra försöker vi hitta olika sysslor på gården som behöver skötas. Vi har även en hel del trädgårdsarbete och odlingsmöjligheter om man har gröna fingrar.

För ADL-träning har vi ett modernt träningskök för matlagningskurser och helgbakning. Man kan även få ADL-träning i det egna hemmet.

Vår ambition är att alla ska utöva någon form av regelbunden motion och vi anser att det utgör en viktig del av vardagen. Vi lägger därför stor vikt vid fysisk aktivitet utifrån den enskildes förmåga och förutsättningar. I vår motionslokal kan man träna både styrka och kondition och kanske avsluta med en stund i den elektriska massagebänken.

Vi åker kontinuerligt på resor med eller utan övernattning inom Sverige.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Brostugegården

Brostugegården ligger vackert belägen vid Fyrisåns mynning i Mälaren. Vi har 30 lägenheter fördelade på fem fastigheter. Genom att ha flera byggnader med olika hjälp och stöd finns möjlighet att träna och växa för att en gång kanske nå målet att klara sitt eget boende utanför Brostugegården.

Hos oss finns motionslokal, aktivitetsrum, träningskök, gemensam matsal om man önskar. Vi har även en egen brygga och tillgång till båt för utflykter och fisketurer i Mälaren. Badplats finns 200 meter bort. Givetvis har vi egna kockar som lagar maten.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, behandlings-assistentutbildning, undersköterskeutbildning och skötarutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.