hBoendestöd

Egen regi
Vuxna

Stöd i hemmet efter behov och önskemål

Boendestöd i Danderyd vänder sig till dig med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som bor på egen hand och som är i behov av stöd i det egna hemmet.

Vi hjälper dig att klara vardagssysslorna. Det kan till exempel vara att betala räkningar, göra inköp eller laga mat. Vi kan även ge stöd utanför hemmet, till exempel vid inplanerade aktiviteter, samt stöd vid kontakter med exempelvis myndigheter och sjukvård. Vi kan även stötta dig i sociala sammanhang som du upplever är svåra, till exempel att skaffa vänner, träna ihop med andra och planera fritiden. Vårt mål är att du ska bli mer självständig.

Vi anpassar vårt arbete efter dina unika förutsättningar och bygger vår pedagogik på omsorg, tydlighet och engagemang. Vi hjälper dig att ta vara på dina starka sidor och intressen. Vi tror på uppmuntran och gemenskap men också på struktur och gränser. Personalen och du gör tillsammans upp en genomförandeplan som styr vårt arbete och som vi följer upp vartefter.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Boendestöd Danderyd

På Boendestöd i Danderyd finns cirka 15 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Förutom svenska och engelska talar vissa i personalen också ryska, kurdiska samt lite tyska.