Visa alla bilder

hHVB

Egen regi
SoL 7.1.1
Barn & Unga, Vuxna
10
17-25 år

BoA HVB riktar sig till dig som är mellan 17-25 år gammal och behöver vård och boende för att komma till rätta med missbruk eller beroende av alkohol eller droger.

På BoA HVB får du insatser som är anpassade efter dina behov. Alla insatser som du får del av är utformade i nära samarbete med dig och du är delaktig i alla steg i planeringen och uppföljningen. På BoA HVB bor du i en egen lägenhet som ligger i nära anslutning till den lokal där BoAs personal arbetar och utgår ifrån. Personalen som jobbar på BoA har den utbildning och erfarenhet som behövs för att kunna tillgodose dina behov och säkerställa en trygg och säker vård.

BoA HVB erbjuder insatser framförallt på tre områden:

- Behandling för missbruk eller beroende av alkohol och droger.
- Sysselsättning, ofta i form av praktik, skola eller utbildning.
- Stöd och hjälp i vardagliga rutiner som rör hemmet och ekonomi.

Våra insatser för missbruk och beroende är baserade på Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Vi arbetar bland annat med A-CRA, CRA (Community Reinforcement Approach), MI (motiverande samtal), ÅP (återfallsprevention) och CRAFT. CRAFT riktar sig till ditt nätverk och din familj medan övriga insatser är individuella för dig. Innan vi påbörjar behandlingen använder vi olika bedömningsinstrument för att kunna matcha insatserna efter dina behov. Vi använder drog- och nykterhetskontroll med alkometer samt salivtest.

En meningsfull sysselsättning ger struktur i vardagen och är ett viktigt steg i utvecklingen mot ett självständigt liv. Därför kommer vi att hjälpa dig att ordna en praktikplats eller stötta dig i skolgång eller utbildning.

Du får också hjälp med olika aktiviteter i det dagliga livet. Det kan handla om stöd med att planera inköp för veckan, ekonomi, städning, matlagning och kontakt med andra myndigheter. Om du har behov av insatser från psykiatrin eller andra missbruksenheter så värnar vi om att samverka med dem för bästa möjliga stöd och behandling.

På BoA HVB bor du i en egen lägenhet och en stor del av insatserna och behandlingen sker i lägenheten. Personalen kommer tillsammans med dig att göra ett veckoschema. I schemat ligger alla behandlingsinsatser, sysselsättning och det stöd du behöver i det dagliga livet. Personalen finns tillgänglig 24 timmar om dygnet.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Boa HVB

Du som flyttar in hos oss bor i en egen lägenhet. Lägenheten ligger i södra Stockholm, i Årsta eller nära Gullmarsplan. Genom att bo på egen hand får du möjlighet att fokusera på din behandling och utveckling utan att påverkas negativt av andra. Personal finns tillgänglig dygnet runt i en lokal som ligger på promenadavstånd från lägenheten.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Boa HVB finns ett tiotal medarbetare. som har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.