hHVB

Egen regi
SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4
Vuxna
10

På nystartade BOA HVB får ungdomar och unga vuxna med olika former av missbruksproblematik förutsättningar att skapa ett liv utan droger eller andra beroenden

Hos oss finns möjlighet att få individuell behandling där vi skräddarsyr insatserna utifrån varje individs problem, styrkor och intressen. Den ålderskategori vi arbetar mot är personer mellan 17-25 år. Behandlingsassistenterna som arbetar inom verksamheten har olika expertkunskaper och arbetar strukturerat i tre olika team: (1) utbildning eller praktik, (2) ADL-träning (som också innefattar ekonomi) och (3) motion, fritidssysselsättning och nätverk. Behandlingsassistenterna är ansvariga för att varje ungdom har ett veckoschema som successivt anpassas i relation till ungdomens utveckling.

Målsättningen är att ge varje enskild person förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt och att ha en fast förankring i samhället när hen flyttar ifrån oss. Vid inflyttning gör behandlarna en beteendeanalys, där vi kartlägger orsakerna bakom - och konsekvenserna av - missbruket. Utifrån resultatet utarbetas sedan en individuell behandlingsplanering. Alla våra behandlingsmetoder, till exempel ACRA och CRA, är rekommenderade av Socialstyrelsen och utgår från KBT. Behandlingen är individuellt utformad, med undantag för den utbildning CRAFT i grupp, som erbjuds till ungdomens anhöriga. I behandlingen ingår återfallsprevention, där risksituationer för återfall kartläggs och individen får öva på sociala färdigheter som kan bli ett alternativ till tidigare missbruk. Behandlingsassistenterna är ansvariga för att varje ungdom har ett veckoschema som successivt anpassas utifrån ungdomens utveckling. Målsättningen är att ge varje person förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt samt ha en fast förankring i samhället när hen flyttar ut från HVB Boa. Under behandlingstiden arbetar vi aktivt med återfall och tar vid behov hjälp av sjukvårdens instanser. Vi tillämpar obligatorisk drog- och nykterhetskontroll med alkometer samt salivtest.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Boa HVB

Ungdomarna som flyttar in hos oss bor i en egen lägenhet. Lägenheterna ligger i södra Stockholm, i Årsta eller nära Gullmarsplan. Syftet med detta är dels att ungdomarna inte ska frestas av andra att återgå till eventuellt missbruk, dels att få ro och tid att bygga upp ett helt individanpassat schema. Personal finns tillgänglig dygnet runt i en lokal som ligger på promenadavstånd.

På Boa HVB finns ett tiotal medarbetare. som har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.