Blichers friskola och öppenvård

hGrundskola, Öppenvård
Teckomatorp, Svalöv, Skåne

Om verksamheten

Öppenvård

Blichers Öppenvård vänder sig till ungdomar i årskurserna 6-9 med omfattande skolproblematik, huvudsakligen med hög skolfrånvaro som följd. Vi arbetar med NPF, ångest- och depressionsproblematik. Behandlingsarbetet är integrerat i den dagliga skolverksamheten men även öppen under lov då skolan är stängd och med telefonjour under kvällar.

Behandlingen utförs av ungdomsbehandlare, socialpedagoger och socionomer som arbetar tätt tillsammans i team med pedagogerna i skolan. Öppenvården fokuserar på ett salutogent och relationellt förhållningssätt.

Skolan

Blichers Friskola är en liten verksamhet med hög personaltäthet för elever som av olika anledningar har svårt att klara sig utan utökat stöd i både skolan och vardagen. Verksamhetens viktigaste ledstjärna är att skapa en tydlig och förutsägbar struktur samt att ge utrymme och tid för relationsbyggande. Detta är grundförutsättningarna för att ge våra elever och deras föräldrar en positiv syn på skola och inlärningsmöjligheter. Det huvudsakliga syftet med Blichers Friskola är att erbjuda en möjlighet för eleverna att få en fullgod grundskoleutbildning. Ytterligare ett syfte är att ge våra elever en positiv syn på skolan och att arbeta för en miljö som kännetecknas av samarbete, trygghet, respekt och tillit.

Klara SkolPool – elevhälsa för alla

Klara SkolPool är en kompetens- och bemanningspartner med visionen att vara ledande i att främja hälsan hos Sveriges framtid genom kvalitet och kunskap. Med eleven i fokus och passion för skolan har vi ett ansvarsfullt uppdrag hos de skolor, koncerner och kommuner i Sverige som vi samarbetar med.

På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid. Vi tror att en stärkt elevhälsa och tillgång till vuxen vägledning kan göra skillnad i elevers mående och utveckling.

Klara SkolPool arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR.  Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Fysisk miljö

Norrvidinge är en liten ort i Svalövs kommun som ligger i en naturskön omgivning mellan Kävlinge och Teckomatorp. Byggnaden är ursprungligen en gammal byskola som uppfördes redan år 1897. Den har i perioder också fungerat som förskola, och sedan 2004 har Blichers friskola bedrivit verksamhet i byggnaden. Skoldelen består bland annat av matsal, lektionssalar, grupprum, bibliotek och kök. Skolan har även ytterligare två byggnader där finns bland annat lektionssalar för hemkunskap, musik och bild.

Om medarbetarna

På Blichers Friskola finns cirka 19 medarbetare. Alla medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och representeras av både pedagoger, socionomer, elevassistenter och fritidsledare.

Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel utbildningar inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Blichers friskola

Lyssna