hÖppenvård

Egen regi
SoL
Barn & Unga
0-16 år

Nytida Barnvärket

Nytida Barnvärket hjälper familjer där samspelet behöver förbättras. Det individuella stödet stärker anknytningen, stärker föräldern i sin roll eller hjälper till med integrering i samhället.

Barnvärket Göteborg verkar i barnets hemmiljö i med både utredning och behandling. Vårt mål är att förstärka det goda i barn- föräldrarelationen och att undvika onödiga placeringar och därmed separationer mellan barn och deras föräldrar. Vi hjälper familjer med barn i alla åldrar upp till 16 år.

Vi arbetar för att stärka samspelet mellan barn och deras föräldrar så att barnet kan utveckla ett tryggt anknytningsmönster. Vårt arbete utgår hela tiden från barnets utvecklingsbehov och arbetar för att stärka relationer och samspel mellan barn, tonåringar och deras föräldrar.

Barnvärket Göteborg ger redskap för livet. Man kan se det som att vi tillhandahåller en verktygslåda med praktiska redskap, anpassade efter den specifika familjens individuella behov.

Våra insatser är kraftfulla, kvalificerade och heltäckande!

Hjälper och utbildar familjer i hemmet

Nytida Barnvärket vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-16 år. Vi arbetar med utökat föräldrastöd och kan vara behjälpliga i familjer där föräldrar brister i omsorgsförmåga samt där barn uppvisar eller riskerar psykosociala problem på grund av omsorgsbrist.

Vi arbetar även med föräldrar och barn som är i behov av stöd i anknytningsprocessen och då det finns risker för barnets hälsa och utveckling.

Unga gravida kvinnor med behov av föräldrautbildning och/eller psykosocial problematik och barn som är placerade i familjehem är exempel på andra målgrupper vi arbetar med.

Familjer som behöver få hjälp med att etablera/integrera i det svenska samhället.

Insatser

Insatsen kan ges utifrån tre olika uppdrag

- Primärt familjepedagogiska insatser
- Samspelsbehandling med eller utan kamera
- Observationsuppdrag

Nytida Barnvärket Göteborg erbjuder insatser såsom familje-/samspelsbehandling, familjepedagogiska insatser, BBIC-anpassade observationer och utredningar. Vi erbjuder dessutom stöd till familjehem, introduktionsstöd till unga föräldrar samt övervakat umgänge.

Detta är våra insatser

- Familjebehandling/Samspelsbehandling
- BBIC-anpassade utredningar/observationer
- Familjepedagogiska insatser i hemmet
- Handledning av familjehem
- Stöd till unga föräldrar
- Övervakat umgänge
- Umgängestöd
- Stöd under graviditet
- Anknytning
- Barnsamtal
- Risk och farlighetsbedömningar

Nytida Barnvärket arbetar utifrån såväl individuella avtal som ramavtal. Vi arbetar även på uppdrag från enskilda initiativ.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Barnvärket Göteborg

Barnvärkets kompetens:

Vi som arbetar på Barnvärket är högskoleutbildade socionomer och socialpedagoger med mångårig erfarenhet samt vidareutbildningar inom området. Vi håller oss uppdaterade och har kontinuerlig externa handledning.

Vårt arbete grundas på aktuell forskning. Vi har vår grund i modern utvecklingspsykologi, ett systemiskt förhållningssätt samt ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.