Barnängsgatan barn- och ungdomsboende

hBarn- och ungdomsboende
Stockholm

Om verksamheten

LSS-boendet Barnängsgatan VIP vänder sig till barn och ungdomar med följande diagnoser: ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism, Downs syndrom, självskadebeteende eller tvångssyndrom. Vi erbjuder en helhetslösning med både skola och boende.

VIP står för "verksamhet i pedagogisk utveckling för personer med autism eller autismliknande tillstånd". Verksamheten genomsyras av en pedagogik som bygger på samspel mellan dig och våra medarbetare samt en nära kontakt med föräldrar och närstående. Vi samarbetar även med andra instanser som är viktiga, exempelvis skola, habilitering, autismcenter och BUP.

Nytida VIP består av korttidshemmet VIP, Järva VIP för- och särskola, VIP Gymnasiesärskola och Barnängsgatan VIP, vilket gör att vi har möjlighet att erbjuda en helhetslösning skräddarsydd för varje boende.

Vår pedagogik

Vi arbetar utifrån varje boendes individuella behov. Målet är normalisering och självständighet där man utvecklas enskilt och i grupp. Vi arbetar med att utveckla individens förmåga att göra sig förstådd och förmågan att förstå sin omgivning, för att på så sätt öka valfriheten och därmed graden av självständighet. Genom att använda metoden ADL (aktiviteter i det dagliga livet) skapar vi förutsättningar för ett så självständigt vuxenliv som möjligt.

Vi arbetar med en tydliggörande pedagogik samt struktur där visuellt stöd ingår som en självklar del. Andra hjälpmedel och arbetsmetoder vi använder oss av är Pecs (en bildbaserad metod för att träna kommunikation och sociala initiativ), handdator, scheman, olika tidshjälpmedel etc.

Genomförandeplan och delaktighet

När du kommer till Barnängsgatan får du en stödperson och vi gör en genomförandeplan. Planen är till för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver. Du och din familj har naturligtvis möjlighet att påverka planen som vi följer upp och justerar minst en gång i halvåret.

Aktiviteter, måltider och nattvak

Vi planerar aktiviteterna efter dina intressen och behov. Vi gör saker tillsammans och enskilt. Exempel på enskilda aktiviteter kan vara att träna på gym, gå och handla, laga mat, bada, lägga pussel och att åka tunnelbana och buss. Gemensamma aktiviteter kan gå ut på att göra utflykter, ha en sång- och musikstund, spela spel, besöka Gula Villan som är en fritidsgård för ungdomar med funktionsnedsättning.

Vi lagar all mat själva och rättar oss efter dina speciella behov vad gäller kost. På nätterna finns här vaken personal som ser till att alla känner sig trygga och kan sova gott.

Fysisk miljö

Barnängsgatans barn och ungdomsboende ligger beläget i området Sofia på vackra Södermalm. På en hundra meters radie har du tillgång till grönområden vatten och båtkommunikation till Hammarby Sjöstad. Ett flertal restauranger och fik finns också inom gångavstånd. Kommunikationen är god med buss nr 2 till Slussen, 57 och 66 till Södra station och det är även gångavstånd till Nytorget samt Medborgarplatsen.

Barnängsgatans lokaler är stora och i två plan. På övervåningen finns det 7 rum och två toaletter samt dusch. På undervåningen finns det 3 rum + vardagsrum och kök och två toaletter och en dusch. Allt är nyrenoverat och fräscht.

Om medarbetarna

På Barnängsgatan VIP finns cirka 20 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Visa hela beskrivningen