Ateljé Lilla Frans

hDaglig Verksamhet
Stockholm
1 av 8 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Dagliga verksamheten Ateljé Lilla Frans vänder sig till dig med lindrig till måttlig funktionsnedsättning som behöver extra stöd och ett lugnare tempo.

LSS-verksamheten Ateljé Lilla Frans är speciellt för dig som tycker om att uttrycka dig i bild, färg och form. Hos oss ska du ha rätt att utveckla dina unika förmågor och att arbeta självständigt. Du får hjälp att prova på att arbeta med olika material. Du får kunskap om tekniker, material och komposition. Vi arbetar med bild och måleri men också andra konstnärliga uttryck som textiltryck, skulptur, animerad film och serieteckning. Självklart finns det även utrymme för dina egna önskemål. Vi arbetar periodvis med olika teman för att inspirera och utmana dig i ditt skapande. För att utveckla våra bildseenden besöker vi andra konstverksamheter och museer, lånar lärorika böcker, skissar och fotograferar. Vi satsar på kreativitet och arbetsglädje. Sedan starten 1989 har vi haft ett flertal utställningar på gallerier i Stockholm.

Individanpassat arbete

I första hand utgår vi ifrån dina speciella förmågor, talanger och önskemål. Tillsammans med din företrädare skapar vi en genomförandeplan med individuella mål. Planen uppdateras årligen eller vid behov fler gånger per år. Förutom att du ska trivas och utvecklas som konstnär vill vi också bidra till att stärka din självkänsla och självständighet. Därför lägger vi stor vikt vid individuell handledning och hälsofrämjande arbete.

Praktik

Du har också möjlighet att komma ut på arbetspraktik med stöd av handledare från en annan daglig verksamhet inom Nytida. Tillsammans med handledaren gör vi en kartläggning av dina förmågor. Du får sedan hjälp att hitta en passande arbetsplats för din praktik som du kan göra parallellt med att du deltar i dagliga verksamheten.

Övriga aktiviteter

Vi arbetar aktivt med friskvård och hälsa och erbjuder förutom arbetet en rad aktiviteter för deltagarna som yoga och rörelse till musik. Tillsammans med andra dagliga verksamheter ordnar vi även gemensamma friskvårdsaktiviteter som friluftsdagar. Förutom att du får frisk luft och motion bidrar det också till ett utökat kontaktnät och gemenskap.

Fysisk miljö

Vår verksamhet finns i en konstateljé på Gärdet i Stockholm. Här har vi skapat en inspirerande miljö där du i lugn och ro kan ägna dig åt ditt skapande. Du har en egen arbetsplats och tillgång till många olika konstnärsmaterial.

Om medarbetarna

På Lilla Frans finns 3 arbetshandledare. Våra arbetshandledare har konstnärlig utbildning och relevant erfarenhet och utbildning i omsorgsarbete.

Denna kombination med utbildning och erfarenhet är en förutsättning för att vi ska kunna handleda dig som deltar i verksamheten och ge bra och kvalificerat stöd, både i utvecklingen av ditt konstnärskap och som person.

Visa hela beskrivningen

Ateljé Lilla Frans på Instagram

Lyssna