Nyöppnat

hGruppbostad

Egen regi
1
LSS 9§9
Vuxna
ADD, Autism, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF
6

Nyrenoverad, centralt belägen LSS-gruppbostad i Skåne

LSS-Gruppbostaden Apoteksgatan (fd Bruksgatan) i Klippan, Skåne, är ett nyrenoverat LSS-boende för dig med en diagnos inom autismspektrum med eller utan utvecklingsstörning eller andra tillkommande funktionsnedsättningar som t.ex. ADD.

Här tror vi att du som vill bo i ett lugnt och tryggt samhälle, men som samtidigt vill ha stort utbud av samhällsservice och aktiviteter kommer att trivas riktigt bra. Det är dina behov och önskemål som bestämmer hur vi lägger upp vårt arbete för att ge dig ett så tryggt och stimulerande boende som möjligt. Det är alltid dig vi lyssnar på först och vi har fokus på din rätt till integritet och självständighet. Din individuella genomförandeplan är viktig både för oss och för dig. I genomförandeplanen tas dina önskemål upp om hur ditt stöd ska se ut, de insatser du har rätt till samt visar hur vi kan stöttar dig till att få leva ditt liv på dina villkor.  De som bor på Apoteksgatan gör aktiviteter både på egen hand och tillsammans. I Klippan finns ett stort utbud, men du bestämmer alltid själv hur aktiv du vill vara.

Måltider

Måltiderna lagar du i din egen lägenhet. I det gemensamma köket äter vi ibland tillsammans, till exempel vid högtider och större helger då vi dukar fint och serverar traditionsenlig mat och dryck.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Apoteksgatan (fd Bruksgatan)

Apoteksgatan ligger i centrala Klippan, i ett omsorgsfullt nyrenoverat hus. Klippan ligger bara några mil från storstäder såsom Helsingborg och Hässleholm, dit du kan ta dig med både buss och Pågatåg. I Klippans centrum finns ett stort urval av butiker, och utanför centrum finns många fina gårdsbutiker att upptäcka. I centrum finns även banker och postkontor samt ett flertal matställen.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Apoteksgatan finns boendestödjare med olika utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. Gemensamt för alla är att de har minst en underssjuksköterskeutbildning eller liknande. Som närmaste chef finns även en gruppchef som ser till att verksamheten fungerar i det dagliga arbetet.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.