Alvik Öst

hDaglig Verksamhet
Bromma, Stockholm
1 av 6 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Alvik Öst är en daglig verksamhet som vänder sig till dig inom LSS personkrets 1. På Alvik Öst har vi även en specialinriktning mot personer med psykisk ohälsa och hemmasittar-problematik.

Vi erbjuder en individuellt anpassad och utvecklande daglig verksamhet. Det är dina egna mål och din strävan som styr. Tillsammans med din stödperson utformas en individuell genomförandeplan med beskrivna mål, aktiviteter och schema. Vi arbetar individanpassat utifrån Nytidas ramverk för pedagogik (läs mer här) som bygger på lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.

Vad gör man på Alvik Öst?

Vi har en stor bredd av aktiviteter som du kan välja bland och schemat utformas efter dina förutsättningar och önskemål. Det finns möjlighet att testa på mer fysiska aktiviteter såsom promenader, gymträning och dans eller mer kreativa aktiviteter inom färg och form, skrivande eller musik. Har du ett mål att komma ut i praktik och jobb kan du delta i jobbcirkel, innejobb eller gruppraktik. Vi har även olika typer av samtalsgrupper där det finns utrymme att prata om och öva på det sociala. Utöver detta har vi olika former av spelgrupper och även en matlagningsgrupp. Det finns också möjlighet att utifrån önskemål testa på aktiviteter utanför ditt ordinarie schema för att bara prova något nytt, eller kanske bli inspirerad till nya sätt att utvecklas.

Varje vecka hålls vår Alviksträff, en arbetsplatsträff för alla arbetstagare där det finns möjlighet att ta del av information, lyfta frågor och uttrycka åsikter för att påverka och utveckla verksamheten.

Utöver den schemalagda verksamheten händer mycket annat kul på Nytida Alvik Öst. Vi firar högtider tillsammans, har gemensamma sociala aktiviteter och åker på utflykter av olika slag.

Fysisk miljö

Vi finns i en ljus, fin kontorslokal på fjärde våning vid Alvik Strand. Tillsammans med våra grannenheter Alvik Väst och Alviksstrandskolan har vi tillgång till en terrass där det finns banor för boule och kubb samt odlingar i växthus, bärbuskar och pallkragar. Inne på enheten finns rum för olika behov och aktiviteter såsom musikstudio, kök, samtals- och vilorum, studie- och datorrum och rum för kreativt skapande.

Det är nära till tvärbana (Alviks strand), tunnelbana (Alvik) samt restauranger och affärer vid Alviks Torg.

Om medarbetarna

Vi har välutbildade medarbetare med målgruppskunskap, erfarenhet och specifik kunskap om våra verksamhetsinriktningar. Hos oss arbetar både socionomer, beteendevetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel utbildningar inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Så är det att vara på en daglig verksamhet

Visa hela beskrivningen

Lyssna