hDaglig Verksamhet

Egen regi
1
LSS 9§10
Vuxna
ADHD, Aspergers, Autism, Depression, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Självskadebeteende, Tvångssyndrom
40

Daglig verksamhet i Bromma

Vi vänder oss till personer med funktionsnedsättning enligt LSS, personkrest 1, i åldrarna 18-67 år. På Nytida Alvik öst har vi även en specialintriktning mot personer med psykisk ohälsa, och hemmarsittarproblematik.

Alvik Öst erbjuder en individuellt anpassad och utvecklande daglig verksamhet. Det är dina egna mål och drömmar som styr. Tillsammans med din stödperson utformas en individuell genomförandeplan med beskrivna mål, aktiviteter och schema. Vi har en stor bredd av aktiviteter – fysisk aktivitet såsom badminton, simning, gymträning och fotboll. Hos oss finns även fina möjligheter att vara kreativ både med färg och form, skrivande eller musik. Har du ett mål att komma ut i praktik och jobb kan du delta i jobbcirkel, innejobb eller gruppraktik. I våra samtalsgrupper, matlagningsgrupper och spelgrupper finns det utrymme att prata om och öva på det sociala. Det finns också möjlighet att utifrån önskemål testa på aktiviteter utanför ditt ordinarie schema för att bara prova något nytt eller kanske bli inspirerad till nya sätt att utvecklas.

Varje vecka hålls vår Alviksträff, en arbetsplatsträff för alla arbetstagare med möjlighet att ta del av information, lyfta frågor och uttrycka åsikter för att påverka och utveckla verksamheten.

Utöver den schemalagda verksamheten händer mycket annat kul på Nytida Alvik Öst: Vi firar högtider tillsammans, har friidrottsdag och åker på utflykter av olika slag.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Alvik Öst

Vi finns i en ljus, fin kontorslokal på fjärde våning vid Alvik Strand. Vi har, tillsammans med våra grannenheter Alvik Väst och Alviksstrandskolan, tillgång till en terrass där det finns boule- och kubb-bana, växthus, bärbuskar och odlingsmöjligheter i pallkragar. Inne på enheten finns rum för olika behov och aktiviteter såsom: musikstudio, kök, samtals- och vilorum, studie- och datorrum och rum för kreativt skapande.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Vi har välutbildade medarbetare med målgruppskunskap, erfarenhet och specifik kunskap om våra verksamhetsinriktningar. Socionomer, beteendevetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.