En familj och en sitter i en soffa

Vem kan bli familjehem? – 9 myter och fördomar

familj och hund samlad i soffa

Funderar du på att bli familjehem eller är du osäker på om du kan bli det? På Nytida arbetar vi aktivt för att våra familjehem ska spegla samhället, och välkomnar både ensamstående personer och par att bli familjehem – oavsett ursprung eller sexuell läggning. Här slår vi hål på vanliga myter och fördomar om vem som kan bli familjehem.

I takt med att samhället förändra så måste också bilden av vem som kan bli familjehem göra det. Olika familjestrukturer med varierande boendeformer, ursprung och sexuell läggning är inte bara en önskan, utan också ett mål. För precis som varje barn, ungdom eller vuxne som är i behov av placering är unikt – så måste också familjehemmen vara det.

– Det handlar ju om en match, säger Malena Hedlund, verksamhetschef för Nytida familjehem. Våra familjehem måste spegla hur samhället ser ut. Ensamstående vuxna, homosexuella par, bonusfamiljer och pensionärer är precis lika viktiga som de klassiska kärnfamiljerna.

9 myter och fördomar om vem som kan bli familjehem

Viktigt: Inför varje överenskommelse till att bli familjehem görs en familjehemsutredning. Den innefattar flertal hembesök, registerkontroller, referenstagning och djupintervju.


 • Myt: ”Jag som homosexuell kan inte bli familjehem”
  Sanning: Sexuell läggning har ingen betydelse för att du ska kunna bli familjehem. Du som homosexuell kan bli familjehem på samma sätt som en heterosexuell person, oavsett om du lever ensamstående eller i en parrelation.

 • Myt: ”Jag som ensamstående kan inte bli familjehem”
  Sanning: Ensamstående personer kan bli familjehem lik väl som par och barnfamiljer kan bli det. Finns hjärtat, tiden och engagemanget är det inga problem.

 • Myt: ”Jag måste vara förälder för att kunna bli familjehem”
  Sanning: Du kan bli familjehem oavsett om du har barn eller inte. Kanske har du ännu mer tid, engagemang och känslomässigt utrymme att ge om du inte är förälder idag? Det går att hitta fördelar med allt!

 • Myt: ”Jag måste ha haft en perfekt uppväxt själv för att kunna bli familjehem”
  Sanning: För att bli familjehem krävs det att du har en trygg och stabil livssituation och en god fysisk och psykisk hälsa. Men det betyder inte att du måste ha haft en perfekt uppväxt själv. Livserfarenhet är inte negativt när det kommer till omhändertagande. Det viktigaste är att du har hjärta, känslomässigt utrymme, tid och engagemang.

 • Myt: ”Jag måste bo i ett stort hus på landet för att kunna bli familjehem”
  Sanning: Som familjehem kan du ha olika boendeformer. Lägenhet, radhus eller hus spelar ingen roll. Samma sak vad gäller bostadsrätt och hyresrätt. Däremot krävs det att du har ett eget rum till den placerade.

 • Myt: ”Jag som pensionär kan inte bli familjehem”
  Sanning: Du kan bli familjehem som pensionär. Huvudsaken är att du mår bra fysiskt och psykiskt. En fördel med att vara familjehem som pensionär är att tid finns, på ett helt annat sätt än om du arbetar.

 • Myt: ”Jag kan inte fortsätta jobba om jag blir familjehem”
  Sanning: Att vara familjehem kräver mycket tid och engagemang. Alla placeringar är olika, därav att svaret på arbetsfrågan också kan variera. I vissa fall kan du arbeta heltid, medan andra uppdrag kräver att du går ner i tid, alternativt är hemma på heltid.

 • Myt: ”Jag måste vara född och uppvuxen i Sverige för att kunna bli familjehem”
  Sanning: För att bli familjehem krävs det att du kan tala och förstå svenska obehindrat. Om du kan det, är det aldrig negativt om du är född eller uppvuxen i ett annat land. Det finns många barn med annat ursprung som hade tyckt om att hamna i ett familjehem med liknande ursprung som dig.

 • Myt: ”Jag måste ha en relevant utbildning för att kunna bli familjehem”
  Sanning: Det krävs ingen utbildning för att bli familjehem. Nytida erbjuder alltid handledning, utbildningar och föreläsningar både inför och under placering. Du får dessutom en personlig kontaktperson som finns tillgänglig för vägledning och stöd, samt en jour som täcker upp.

Läs mer om våra familjehem

Frågor och svar om att bli familjehem

Lyssna