Nyheter

Varför är det viktigt att mäta och följa upp resultat?

Två personer vid ett bord utomhus

I Nytidas HVB för barn och unga arbetar vi enligt en modell som heter Steg för steg för att åstadkomma en positiv livsstilsförändring genom att förstärka goda beteenden och minska negativa beteenden.

Att mäta och utvärdera de aktiviteter som genomförs är en grundsten i metoden. Varje aktivitet inleds med registrering och en baslinjemätning. I modellen fokuserar vi på att förändra ett beteende i taget.

Genom att mäta:

  • Kan vi ge tydlig feedback till ungdomarna och visa på ett resultat.
  • Kan vi påvisa förändringar.
  • Ser vi också små och stegvisa förbättringar som annars skulle vara svåra at.t upptäcka.
  • Skapas det en tydlighet som gör det lättare att se resultat i varje delmoment.
  • Ser vi om vi behöver ändra arbetssätt om något inte fungerar.
  • Kan vi ge tydlig feedback till anhöriga och socialtjänst.
  • Ser våra medarbetare ett tydligt resultat av sitt arbete.

Lyssna