Varför är det viktigt att mäta och följa upp resultat?

I Nytidas HVB för barn och unga arbetar vi enligt en modell som heter Steg för steg för att åstadkomma en positiv livsstilsförändring genom att förstärka goda beteenden och minska negativa beteenden.

Att mäta och utvärdera de aktiviteter som genomförs är en grundsten i metoden. Varje aktivitet inleds med registrering och en baslinjemätning. I modellen fokuserar vi på att förändra ett beteende i taget.

Genom att mäta:

  • Kan vi ge tydlig feedback till ungdomarna och visa på ett resultat.
  • Kan vi påvisa förändringar.
  • Ser vi också små och stegvisa förbättringar som annars skulle vara svåra at.t upptäcka.
  • Skapas det en tydlighet som gör det lättare att se resultat i varje delmoment.
  • Ser vi om vi behöver ändra arbetssätt om något inte fungerar.
  • Kan vi ge tydlig feedback till anhöriga och socialtjänst.
  • Ser våra medarbetare ett tydligt resultat av sitt arbete.

Läs mer om Steg för steg här

Våra HVB för barn och unga
Totalt 12
C4
HVB C4 vänder sig vänder till ungdomar från 16 år till och med 20 år. Ungdomarna kan ha en ...
Fammarp
Nytida Fammarp är ett behandlingshem som ligger utanför Halmstad. Målsättningen är att den ...
Fristad HVB
Nytida Fristad är ett behandlingshem som ligger norr om Borås. Målsättningen är att den ...
Gottröra behandlingshem
Nytida Gottröra är ett behandlingshem som ligger i Rimbo. Vi har möjlighet att hjälpa till med ...
HVB Bakareboda
Nytida Bakareboda är ett mindre behandlingshem som ligger strax utanför Karlskrona. I nära ...
HVB Billingeby
Nytida Billingeby är ett behandlingshem som ligger i Billinge i Eslövs kommun. Verksamheten har ...
HVB Spjutsbygd
Nytida Spjutsbygd är ett behandlingshem som ligger strax utanför Karlskrona. I nära anslutning ...
HVB Villa ED
Nytida Villa Ed är ett behandlingshem som ligger i Edsbruk utanför Västervik. Verksamheten har ...
Munkedal HVB
Nytida Munkedal är ett mindre behandlingshem som ligger i Munkedal. Målsättningen är att den ...
Möllagården
Nytida Möllagården Axet är ett behandlingshem som ligger i Hörby. Målsättningen är att ...
Teckomatorp HVB för Barn och Unga
Nytida Teckomatorp är ett akutboende som ligger i Teckomatorp i Skåne. Vi har beredskap att ...
Trädgården behandlingshem
Nytida Trädgården är ett mindre behandlingshem som ligger i Mölndal utanför Göteborg. ...
Hittade inget
Visa fler