Nyheter

Varför är det viktigt att gå i skolan?

En stol med ett A på

I skolan lär man sig så mycket mer än bara ämneskunskap. Skolan är den enskilt viktigaste skyddande faktorn för att ungdomar ska klara sig bra i livet.

Den som går i skolan

 • Lär sig sociala koder och hur man uppför sig tillsammans med andra
 • Får vara med i ett sammanhang
 • Får kompisar
 • Lär sig att lyssna och samarbeta
 • Får kunskap

Motivera till skolgång

Många av de ungdomar som kommer till Nytidas HVB hem har hög skolfrånvaro och haft en bristande skolgång. Därför är det särskilt viktigt att motivera dem att gå tillbaka till skolan med målet att få godkänt betyg i åtminstone kärnämnena. Vi stöttar aktivt en återgång till skolan genom att

 • Spela rollspel och spel som övar sociala färdigheter, turtagning och ögonkontakt
 • Börja i små steg med målet att kunna vara i skolan en kort stund
 • Börja i en liten skolgrupp
 • Stötta med läxläsning och samtal om hur skoldagen har varit
 • Involvera och samarbeta nära med lärarna i skolan
 • Tydlig återkoppling till hemskolan vid återflytt

I vårt arbete med ungdomarna arbetar vi också med långsiktig motivation och att se skolan som en väg att nå framtida drömmar om lägenhet, jobb och familj. Allt detta är en del av det arbete vi gör i våra HVB för barn och unga enligt vår modell Steg för steg.

Lyssna