Nyheter

Varannan tror att autism är en sjukdom

Fyra händer som flyttar runt gröna pusselbitar

Hur mycket vet svenskarna om diagnoser som ADHD och autism? Min Stora Dag och utbildningsverksamheten Lära har initierat en ny mätning av allmänhetens kunskap och attityder. Den visar på klara kunskapsluckor och fördomar, som riskerar att påverka hur en stor och redan utsatt grupp barn och unga behandlas.

Undersökningen som utförts av Novus visar bland annat att män tenderar att ha mer fördomar om diagnoser än kvinnor och att var fjärde stockholmare och nästan var femte svensk tror att vänskap med autister är svårt.

  • Drygt varannan tillfrågad tror att både ADHD och autism/Aspergers Syndrom är sjukdomar och 11 procent tror att ADHD kan botas.
  • 25 procent av de tillfrågade i Stockholm, och 17 procent i hela landet, tror att det är svårt att vara kompis med en person med autism/ Aspergers Syndrom.
  • En av tre män tror att det är för lätt att få en ADHD-diagnos idag.
  • 15 procent av svenska män, och en av fem i storstäderna, tror att det är för lätt att få en autism/Aspergers-diagnos.
  • 21 procent i åldrarna 18-29 tror att bättre uppfostran skulle minska antalet ADHD-diagnoser.

Många av de tillfrågade tycks vara förhållandevis medvetna om sin egen okunskap. En av fyra uppger själva att de har lite eller ingen kunskap om ADHD eller autism/Aspergers Syndrom. Över hälften av de föräldrar som deltagit i undersökningen anser att de har för lite kunskap för att prata med sina barn om diagnoserna.

– Den här undersökningen bekräftar det vi befarade, att det finns för många fördomar och för lite kunskap trots att det pratas en hel del om autism och ADHD. Att det står dåligt till ökar risken för att de här barnen och unga ska hamna utanför. Det i en tid då det är viktigare än någonsin att tänka inkluderande och fatta poängen med att alla är olika fast lika. Vi måste bli bättre på att förstå deras utmaningar och ge rätt stöd, säger Min Stora Dags generalsekreterare Hélène Benno. Dessutom borde vi skippa gamla attityder och inse att det inte handlar om ovilja utan oförmåga.

Just nu genomför Min Stora Dag ett specialprojekt med särskilt fokus på barn med just neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD och autism och/eller psykisk ohälsa. Fler barn och unga med allvarliga diagnoser ska få ett avbrott i en tuff vardag och samtidigt är syftet att bidra till att öka kunskap och acceptans i stort. Projektet är möjligt tack vare ett öronmärkt ekonomiskt stöd från Svenska Postkodlotteriet.

– Undersökningen visar att det, trots att vi har kommit en bra bit på väg i Sverige, fortfarande finns ett stort behov av att öka kunskapen och motverka fördomarna om autism och ADHD, säger Anders Westerholm chef för Lära.

Om mätningen: Undersökningen har genomförts som en webbenkät i Novus riksrepresentativa Sverigepanel där samtliga respondenter är slumpmässigt rekryterade. Totalt deltog 1127 personer i mätningen

 Ladda ner rapporten: https://www.lära.se/forskning-och-innovation/

För mer information:

Lära
Trine Bach Jensen

Chef forskning och utveckling

Trine.bachjensen@ambea.se

070-166 58 46

Min Stora Dag
Matilda Svensson Glaser

Kommunikatör och projektkoordinator

matilda.svenssonglaser@minstoradag.org

070-455 20 92

Lyssna