Nyheter

Vallbostrands gruppboende en trygg plats att bo på

Vallbostrands gruppboende utanför Vallentuna har anor sedan 1920-talet då det var ett vårdhem. Idag är gruppboendet hem för fem personer med förvärvad hjärnskada (LSS2). Här arbetar Frida Gustafsson som verksamhetschef. Boendet har nära samarbete Danderyds sjukhus Hjärnskaderehabilitering och Mörby rehab samt gode män och anhöriga.

Hjärnskada är ett vitt begrepp och en hjärnskada kan uppstå på olika sätt både genom olycka eller sjukdom. Konsekvenserna av skadan kan också se väldigt olika ut från person till person något som kan vara en utmaning menar Frida.

– Inför till exempel en placering behöver vi därför ha extra goda förkunskaper om personen som ska flytta in för att också kunna ta hänsyn till de personer som redan bor här så att det blir en bra personkemi som fungerar för alla, säger hon.

Ge tid och lyssna

För den som drabbas av en hjärnskada ändras livet. Det kan ta tid att acceptera att man behöver stöd och sjukgymnastisk för att bevara eller få tillbaka så många förmågor som möjligt. Sorgen är ofta stor över hur livet kunde ha sett ut och man kan jämföra med till exempel syskons eller barndomsvänners liv. Frida menar att det är viktigt att få prata om detta.

– Vi som jobbar här behöver ge mycket psykosocialt stöd, ge tid och lyssna när det är tungt.

Eftersom korttidsminnet är påverkat hos dem som bor på Vallbostrands gruppboende får medarbetarna många gånger höra samma historia om och om igen.

– Trots att vi kan ha hört historien många gånger är det viktigt att vi varje gång tar emot personens känslor och berättelse och att vi ser dem så som de själva vill att vi ska se dem och ser de personer de en gång var, säger Frida.

För att lära sig mer om de boendes tidigare liv ligger därför mycket fokus på deras levnadsberättelser. I en sådan försöker man ta reda på så mycket som möjligt om hur det tidigare livet såg ut. Men livet blir inte bara förändrat för den som drabbats av hjärnskadan utan också för dem som finns eller har funnits i personens närhet. Frida berättar att de ibland ägnar mycket tid åt att leta efter personer som har betytt mycket men där kontakten i och med skadan har brutits. Många gånger blir det fina möten även om de också kan vara tufft för den som kommer på besök att möte personen så som hen är nu. För medarbetarna kan det bli ytterligare ett sätt att lära sig mer om den boende och hitta aktiviteter som person glömt att hen kunde eller tyckte om.

Hittar hem på

En del av de boende på Vallbostrands gruppboende har också olika demenssjukdomar som påverkar hjärnan. Flera av personerna är 60 år eller äldre. De har tidigare bott på institution eller flyttats runt mellan många olika boenden och inte alltid mått så bra.

På Vallbostrands gruppboende hittar de hem. Här får de en plats där de kan landa, bo och trivas. För anhöriga och gode män betyder det mycket att se att de boende mår bra och får en god omvårdnad samt att medarbetarna ger dem den tid de behöver för både samtal och rehabträning. De ser ocksåt att mycket tid läggs på att anpassa både den fysiska och den kognitiva miljön efter de boendes behov.

Allt fler med funktionsnedsättning blir i likhet med de boende på Vallbostrands gruppboende allt äldre. Nytida ingår i koncernen Ambea där även äldreomsorg bedrivs inom Vardaga och utbildningsdelen Lära ingår.

– Det är en styrka för mig och mina medarbetare. Vi har stor nytta av all den kunskap som finns i organisationen. Vi har till exempel fått ta del av fortbildning som har anpassas till vår verksamhet och bland annat lärt oss om demenssjukdomar, säger Frida.

Lyssna