Välkommen till våra gruppbostäder i Södermanland och Östergötland

Trosa – Strängnäs – Flen – Katrineholm

Hitta ditt gruppboende hos Nytida!

Nytidas LSS-gruppbostäder vänder sig till dig med behov av stöd och hjälp i vardagen.

I gruppbostaden har du din egen lägenhet som du möblerar och inreder så som du vill ha den. I anslutning till lägenheten finns gemensamma utrymmen där du kan umgås och träffa våra medarbetare och andra boende.

  • Hemtrevliga LSS- gruppboenden anpassade efter dina behov
  • Engagerad och kompetent personal på plats för dig dygnet runt
  • Gemensamma och individuella aktiviteter, du bestämmer när och hur mycket du vill delta.

Nytidas gruppbostäder finns i bland annat Trosa, Strängnäs, Flen och Katrineholm samt Norrköping och tar emot personer från hela Sverige.

Boka besök på våra nya gruppbostäder

Just nu kan du boka ett enskilt besök på våra två nya gruppbostäder Lilla Anderbäcksvägen i Nyköping och Lövbackens gruppbostad i Katrineholm. Gå in på verksamhetens sida och fyll i formuläret.

 

Hitta ditt gruppboende här
Gruppbostad
Gruppbostad Kolmården
Nytida Gruppbostad Kolmården tar personer som omfattas av personkrets 1 inom LSS. Vi erbjuder ...
Kolmården, Östergötland
Detaljer
Nyöppnat
Gruppbostad
Lilla Anderbäcksvägen
På vår LSS-gruppbostad  Lilla Anderbäcksvägen i Nyköping ska du känna dig trygg och ...
Nyköping, Södermanland
Detaljer
Öppnar datum ej fastställt
Gruppbostad
Lövbackens gruppbostad
På Lövbackens gruppbostad i Katrineholm ska du känna dig trygg och delaktig. Vi vill ge dig ...
Katrineholm, Södermanland
Detaljer
Gruppbostad
Alpnäs
Alpnäs Omsorger är ett LSS-gruppboende som vänder sig till dig med förvärvad ...
Hälleforsnäs, Södermanland
Detaljer
Gruppbostad
Brovägen LSS och Sandhälla LSS
På Brovägen och Sandhälla LSS boenden (tidigare Arona Omsorger) utgår vi från dina önskemål ...
Vagnhärad, Södermanland
Detaljer
Nyöppnat
Gruppbostad
Dramatörvägen
På vår LSS-gruppbostad i Tystberga ska du känna dig trygg och delaktig. Vi vill ge dig ...
Tystberga, Södermanland
Detaljer
Öppnar datum ej fastställt
Gruppbostad
Hagagatan
På vår nya LSS-gruppbostad Hagagatan i Flen ska du känna dig trygg och delaktig. Vi vill ge dig ...
Flen, Södermanland
Detaljer
Gruppbostad
Malma By
LSS-gruppbostaden Malma By vänder sig till vuxna med autism eller autismliknande tillstånd ...
Malmköping, Södermanland
Detaljer
Gruppbostad
Ormbunksvägens Gruppboende
Ormbunksvägens gruppboende inom LSS, vänder sig till dig som är vuxen med autism eller ...
Strängnäs, Södermanland
Detaljer
Gruppbostad
Solbergavägen
Solbergavägen gruppboende, vänder sig till dig som är vuxen med autism eller autismliknande ...
Åkers Styckebruk, Södermanland
Detaljer
Hittade inget
+ Visa fler

Vanliga frågor och svar om gruppboenden

Vad är en gruppbostad?

Gruppbostaden är permanent hem. Det är en anpassad bostad och en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I gruppbostaden finns personal på plats dygnet runt. Bostaden är tänkt för dig som har ett stort omvårdnads- eller tillsynsbehov.

Du som bor i en gruppbostad har din egen lägenhet som är fullt utrustad med till exempel kök eller köksavdelning och badrum. Du möblerar själv med dina egna möbler och dina saker.

I gruppbostaden finns också gemensamma utrymmen för aktiviteter och samvaro. Utformningen av gruppbostaden är hemlik och i Nytidas gruppbostäder bor max 6 personer.

Hur får jag plats på ett gruppboende?

För att ha rätt till en gruppbostad enligt LSS måste du tillhöra någon av lagens personkretsar. Om du vill ha plats i ett LSS-boende ansöker du om en bostad med särskild service hos kommunens biståndshandläggare. Du gör ansökan skriftligt själv eller med hjälp av någon. När biståndshandläggaren har godkänt din ansökan är kommunen skyldig att erbjuda ett boende inom tre månader.

Bostaden kan erbjudas både i kommunens egna boenden eller hos ett privat företag, beroende på vilka avtal som finns i den enskilda kommunen. Du kan själv föreslå ett boende, men det är kommunen som avgör. Du kan tacka nej till ett boende om du inte tror att det passar för dig, men då kan du få vänta på ett nytt erbjudande.

 

Vad ska jag tänka på när jag ska tacka ja till ett gruppboende?

Några saker du kan tänka på när du ska bestämma om du vill tacka ja eller nej till boendet kan vara:

  • att du ska känna dig trygg med lägenheten och området du ska bo i
  • att de som jobbar på boendet har kompetens om din funktionsnedsättning
  • att du ska kunna trivas med de andra som bor där.

Kan jag få ett gruppboende i en annan kommun?

Om du vill ha ett boende i en annan kommun än den du är skriven i bör du söka förhandsbesked från den kommun du vill flytta till.

Vad får jag hjälp med när jag bor i ett gruppboende?

Du får den hjälp du behöver. Exakt vad det innebär kan se olika ut från person till person. Det kan handla om att få hjälp att städa, tvätta, handla eller laga mat. Man kan behöva hjälp att komma upp på morgonen och komma i tid till arbete eller daglig verksamhet. Annan hjälp som kan ges är att följa med till läkare, tandläkare eller andra besök. Ibland vill man bara ha sällskap och någon att prata med. Då finns våra medarbetare på plats.

Vad händer när jag flyttar in på ett boende hos Nytida?

På Nytidas boenden får du en kontaktperson som ansvarar extra mycket  för att svara på frågor och skriva ner saker ni kommer överens om.

Innan du flyttar in bjuder kontaktpersonen in dig och dina närstående eller gode man till ett välkomstsamtal.

Vi tittar tillsammans på vad du vill göra och hur vi kan hjälpa och stötta dig så att du ska trivas och må bra i ditt boende.

Tillsammans tar vi fram en genomförandeplan.

I den planen bestämmer vi tillsammans vilket stöd du behöver och hur du vill ha det i ditt boende.

Senare har vi fler möten där vi följer upp planen, hur det fungerar för dig, hur du trivs och hur de mål vi tillsammans har bestämt uppnås.

Finns det alltid personal på plats i gruppbostaden?

Ja, det finns alltid medarbetare på plats i våra gruppbostäder. Medarbetare är även på plats på nätterna, med så kallad vaken eller sovande jour beroende på vilka behov som finns hos de som bor på den aktuella gruppbostaden.

Vad har personalen för kompetens?

Vi ser gärna att de som arbetar hos oss har minst en gymnasial utbildning inom omsorg. Inom Nytida får alla som vi tillsvidareanställer genomgå en grundutbildning  för att öka förståelsen för sina arbetsuppgifter och få en fördjupad kunskap om våra verksamhetsområden, lagrum och vårt pedagogiska arbetssätt. Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi också både utbildningar och handledning.

Hur arbetar ni med kvalitet på gruppboendet?

Kvalitet är grunden för vårt arbete. Nytida har ett ledningssystem där vi systematiskt utvecklar och säkrar kvaliteten för att ge en säker vård och omsorg. I vårt ledningssystem arbetar vi med avvikelser, klagomål och förbättringsarbete som kan följas av chefer på alla nivåer

Det finns tydliga policys, styrdokument, checklistor och lokala rutiner framtagna för våra medarbetare. Det ska vara lätt att göra rätt för alla medarbetare i det dagliga, arbetet.

För att säkerställa god kvalitet i våra verksamheter har vi ett strukturerat planerings- och uppföljningssystem med månadsvisa möten mellan chefer, på alla nivåer, där den enskilda verksamhetens kvalitetsutveckling gås igenom.

Får jag ta med mig djur till gruppboendet?

Det kan variera från boende till boende och beror till exempel på om det finns andra boende eller medarbetare med allergi. Om du får ha djur ska du själv kunna ta hand om ditt djur, gå ut med hunden eller tömma kattlådan till exempel. Djuret får bara vara i din egen lägenhet och inte i de gemensamma utrymmena.