Välkommen till våra gruppbostäder i Värmland

Nytidas bygger nytt i Säffle och Väse

Under 2020 kommer vi att öppna tre nya LSS-gruppbostäder i Värmland som ett komplement till dem vi redan har – välkommen till oss. 

Nytidas LSS-gruppbostäder vänder sig till dig med behov av stöd och hjälp i vardagen.

I gruppbostaden har du din egen lägenhet som du möblerar och inreder så som du vill ha den. I anslutning till lägenheten finns gemensamma utrymmen där du kan umgås och träffa våra medarbetare och andra boende.

  • Hemtrevliga LSS-boenden anpassade efter dina behov
  • Engagerade och kompetenta medarbetare på plats för dig dygnet runt
  • Gemensamma och individuella aktiviteter, du bestämmer när och hur mycket du vill delta.
Här finns våra grupp- och servicebostäder i Värmland
Serviceboende
Kanalgatan
Kanalgatan är ett LSS-serviceboende beläget längs pråmkanalen mitt i Karlstad som vänder sig ...
Karlstad, Värmland
Detaljer
Öppnar datum ej fastställt
Gruppbostad
Klockargårdens gruppbostad
Strax norr om sjön Panken ligger Klockargården som är en helt nybyggd gruppbostad med sex ...
Väse , Värmland
Detaljer
Gruppbostad
Kullen
Kullens LSS-gruppboende är för dig som är 18 år med intellektuell funktionsnedsättning, autism ...
Säffle, Värmland
Detaljer
Nyöppnat
Gruppbostad
Rosens gruppbostad
På vår nya LSS-gruppbostad i Säffle ska du känna dig trygg och delaktig. Vi vill ge dig ...
Säffle, Värmland
Detaljer
Hittade inget

Här hittar du vanliga frågor och svar om gruppboende

Vad är en gruppbostad?

Gruppbostaden är permanent hem. Det är en anpassad bostad och en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I gruppbostaden finns personal på plats dygnet runt. Bostaden är tänkt för dig som har ett stort omvårdnads- eller tillsynsbehov.

Du som bor i en gruppbostad har din egen lägenhet som är fullt utrustad med till exempel kök eller köksavdelning och badrum. Du möblerar själv med dina egna möbler och dina saker.

I gruppbostaden finns också gemensamma utrymmen för aktiviteter och samvaro. Utformningen av gruppbostaden är hemlik och i Nytidas gruppbostäder bor max 6 personer.

Hur får jag plats på ett gruppboende?

För att ha rätt till en gruppbostad enligt LSS måste du tillhöra någon av lagens personkretsar. Om du vill ha plats i ett LSS-boende ansöker du om en bostad med särskild service hos kommunens biståndshandläggare. Du gör ansökan skriftligt själv eller med hjälp av någon. När biståndshandläggaren har godkänt din ansökan är kommunen skyldig att erbjuda ett boende inom tre månader.

Bostaden kan erbjudas både i kommunens egna boenden eller hos ett privat företag, beroende på vilka avtal som finns i den enskilda kommunen. Du kan själv föreslå ett boende, men det är kommunen som avgör. Du kan tacka nej till ett boende om du inte tror att det passar för dig, men då kan du få vänta på ett nytt erbjudande.

 

Vad ska jag tänka på när jag ska tacka ja till ett gruppboende?

Några saker du kan tänka på när du ska bestämma om du vill tacka ja eller nej till boendet kan vara:

  • att du ska känna dig trygg med lägenheten och området du ska bo i
  • att de som jobbar på boendet har kompetens om din funktionsnedsättning
  • att du ska kunna trivas med de andra som bor där.

Kan jag få ett gruppboende i en annan kommun?

Om du vill ha ett boende i en annan kommun än den du är skriven i bör du söka förhandsbesked från den kommun du vill flytta till.

Vad får jag hjälp med när jag bor i ett gruppboende?

Du får den hjälp du behöver. Exakt vad det innebär kan se olika ut från person till person. Det kan handla om att få hjälp att städa, tvätta, handla eller laga mat. Man kan behöva hjälp att komma upp på morgonen och komma i tid till arbete eller daglig verksamhet. Annan hjälp som kan ges är att följa med till läkare, tandläkare eller andra besök. Ibland vill man bara ha sällskap och någon att prata med. Då finns våra medarbetare på plats.

Vad händer när jag flyttar in på ett boende hos Nytida?

På Nytidas boenden får du en kontaktperson som ansvarar extra mycket  för att svara på frågor och skriva ner saker ni kommer överens om.

Innan du flyttar in bjuder kontaktpersonen in dig och dina närstående eller gode man till ett välkomstsamtal.

Vi tittar tillsammans på vad du vill göra och hur vi kan hjälpa och stötta dig så att du ska trivas och må bra i ditt boende.

Tillsammans tar vi fram en genomförandeplan.

I den planen bestämmer vi tillsammans vilket stöd du behöver och hur du vill ha det i ditt boende.

Senare har vi fler möten där vi följer upp planen, hur det fungerar för dig, hur du trivs och hur de mål vi tillsammans har bestämt uppnås.

Finns det alltid personal på plats i gruppbostaden?

Ja, det finns alltid medarbetare på plats i våra gruppbostäder. Medarbetare är även på plats på nätterna, med så kallad vaken eller sovande jour beroende på vilka behov som finns hos de som bor på den aktuella gruppbostaden.

Vad har personalen för kompetens?

Vi ser gärna att de som arbetar hos oss har minst en gymnasial utbildning inom omsorg. Inom Nytida får alla som vi tillsvidareanställer genomgå en grundutbildning  för att öka förståelsen för sina arbetsuppgifter och få en fördjupad kunskap om våra verksamhetsområden, lagrum och vårt pedagogiska arbetssätt. Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi också både utbildningar och handledning.

Hur arbetar ni med kvalitet på gruppboendet?

Kvalitet är grunden för vårt arbete. Nytida har ett ledningssystem där vi systematiskt utvecklar och säkrar kvaliteten för att ge en säker vård och omsorg. I vårt ledningssystem arbetar vi med avvikelser, klagomål och förbättringsarbete som kan följas av chefer på alla nivåer

Det finns tydliga policys, styrdokument, checklistor och lokala rutiner framtagna för våra medarbetare. Det ska vara lätt att göra rätt för alla medarbetare i det dagliga, arbetet.

För att säkerställa god kvalitet i våra verksamheter har vi ett strukturerat planerings- och uppföljningssystem med månadsvisa möten mellan chefer, på alla nivåer, där den enskilda verksamhetens kvalitetsutveckling gås igenom.

Får jag ta med mig djur till gruppboendet?

Det kan variera från boende till boende och beror till exempel på om det finns andra boende eller medarbetare med allergi. Om du får ha djur ska du själv kunna ta hand om ditt djur, gå ut med hunden eller tömma kattlådan till exempel. Djuret får bara vara i din egen lägenhet och inte i de gemensamma utrymmena.