DV-dagen är framflyttad på grund av spridningen av det nya Coronaviruset, covid-19

OBS! Framlyttad på grund av Coronavirset, covid-1

Med anledning av den pågående spridningen av Coronaviruset, covid-19 har vi beslutat att inte genomföra vår DV-mässa den 25 mars utan kommer att senarelägga mässan.
Vi beklagar att vi inte kan genomföra mässan som planerat men vill inte riskera smittspridning och vi återkommer med nytt datum längre fram.

Välkommen till DV-dagen på Nytida, en inspirationsmässa för dig som är intresserad av daglig verksamhet i Stockholms län.

Nytida har många dagliga verksamheter i hela Stockholms län som vi gärna vill visa upp. I våra dagliga verksamheter har vi också spetsinriktningar mot att komma ut i jobb (Supported Employment), produktion, konst och musik, träning och hälsa, djur och natur med mera. Under DV-dagen bjuder vi in dem som redan finns i våra verksamheter tillsammans med dig som letar efter en daglig verksamhet, är anhörig, studievägledare eller vill veta mer om våra verksamheter.

DV-dagen är ett roligt tillfälle att träffas och umgås. Här får man också inspiration till aktiviteter att göra i sin egen dagliga verksamhet. För arbetstagare är det ett bra tillfälle att få mer information om alla de olika dagliga verksamheterna som finns inom Nytida.

 DV-dagen

Tid och plats: kl 10-15 i Solnahallen

Under dagen får du träffa flera av våra dagliga verksamheter, veta mer om vilka inriktningar Nytida har och om hur vi jobbar. Inom Nytida finns olika inriktningar på dagliga verksamheter, till exempel kreativa verksamheter och sådana som är jobbinriktade. Vi har också verksamheter som jobbar särskilt med hemmasittarproblematik.

Till denna dag är alla som är intresserade välkomna särskoleelever, handläggare, anhöriga – ja alla som vill veta mer om hur man skapar den allra bästa dagliga verksamheten. Och förstås alla som redan finns i våra dagliga verksamheter.

Lugna DV-dagen

Tid och plats: kl 11.00-15.00 i Solnahallen

Denna dag är för personer som inte klarar av för mycket stimuli i miljön och är en lugn och mjuk uppstart på vår mässa. OBS! Denna dag är endast öppen för personer som redan finns i Nytidas dagliga verksamheter. 

Har du frågor?

Vill du veta mer om DV-dagen kontakta therese.sandolf@nytida.se

Anmälan

Anmäl dig till DV-dagen 25 mars här

OBS! om du redan är på en av Nytidas dagliga verksamheter behöver du inte anmäla dig här utan pratar med din verksamhet.

Lyssna