Välkommen till fritids för meningsfulla aktiviteter

I dag är det fritidshemmens dag. På Mellansjö fritids går 20 elever i årskurs 2 till 6 i de tre olika fritidsgrupperna, Eta, Epsilon och Zeta. Kristina Sandström, biträdande rektor och fritidssamordnare Ida Alamaa berättar om varför fritids är så bra.

Läs mer om Mellansjö skola
Läs mer om våra fritids 
Läs mer om våra skolor

Varför är det viktigt med fritids och vad är det bästa med fritids?

Fritids är viktigt för att eleverna får öva sina sociala förmågor. Våra elever, med diagnoser inom NPF och med de utmaningar dessa innebär, kan återhämta sig i en strukturerad men kravlös miljö.

Fritids ger dem möjlighet att lära och att utvecklas inom olika områden så som kreativitet, aktivitet, lärande och mycket mer. Detta ger eleven större valmöjligheter att hitta en egen meningsfull fritid även i framtiden.

På fritids har våra elever möjlighet att delta i planering och upplevelser på ett sätt som de inte har lika stor möjlighet till i skolmiljön. De träffar elever från andra klasser, övar socialt samspel och skapar relationer med personal som de inte har kontakt med under skoldagen.
Genom att testa olika aktiviteter och utvecklas de inom flera områden, det stärker självkänslan. Fritids blir en plats som gör eleven lyckligare.
Något som vi tränar mycket är turtagning och även utvärdering efter en aktivitet eller fritidsdag. Det ger eleverna möjlighet att rannsaka och tänka efter men även att själva kunna tänka förebyggande inför andra dagar eller aktiviteter.

Hur gör ni för att skapa en tydlig struktur kring fritids? Och hur skiljer ni mellan övergången skola och fritids?

Varje fritidsavdelning har en tavla där det finns tydliga och strukturerade scheman som talar om hur dagen men även hur veckan kommer att se ut.

Varje måndag sitter fritidsgrupperna i respektive ”fritidsråd”, tillsammans med klasspedagog och gör en demokratisk grundplanering för aktiviteterna som de vill genomföra under veckan. Den planeringen är grunden till fritidsdagarna under veckan.

Eleverna på fritids har en övergång mellan skola och fritids på olika sätt.  Vissa elever går till en annan lokal där den fritidsgruppen de tillhör är, eller så stannar de kvar på sin avdelning och har en time-timer som talar om att det är dags för fritids. När fritids börjar kommer fritidspersonalen till avdelningen och startar aktiviteten för dagen.

Eleverna på vår skola behöver tydlighet, rutiner och regler som underlättar deras fritidstid. För att få ut så mycket som möjligt av timmarna på fritids är det av stor vikt att vi jobbar tydliggörande och lågaffektivt för att minska missförstånd och undvika konflikter elever emellan eller mellan elever och personal.

Vilka aktiviteter gör ni?

Det varierar men till exempel bakning, innebandy, hinderbana, fiske, pyssel, sällskapsspel och utelek På loven kan det bli laserdome, golf/minigolf, bio, åka båt, bad, hund- eller tipspromenader.

Läs mer om Mellansjö skola
Läs mer om våra fritids 
Läs mer om våra skolor

Nytidas skolor och fritids
Totalt 21
Korttidsboende, LSS-fritids
Aspen
LSS-verksamheten Aspen är ett fritids- och korttidshem som vänder sig till dig med Aspergers ...
Täby, Stockholm
Detaljer
Fritids, Korttidsboende
Backen
Backen är ett fritids- och korttidshem inom LSS som vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna ...
Täby, Stockholm
Detaljer
Grundskola, Öppenvård
Blichers friskola
På Blichers Friskola finner du en liten verksamhet med hög personaltäthet för elever som av ...
Teckomatorp, Skåne
Detaljer
Korttidsboende, LSS-fritids
Bällsta Gård
Bällsta gård är ett fritids- och korttidshem inom LSS som vänder sig till barn och ungdomar i ...
Bromma, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundskola
Ekekullens skola
Ekekullens skola är en fristående resursskola för åk.7-9. Skolan är belägen i Tving cirka 1 ...
Karlskrona, Blekinge
Detaljer
Korttidsboende, LSS-fritids
Enigmagården
Enigmagårdens LSS-korttidsboende och fritidsgård vänder sig till dig med Aspergers ...
Täby, Stockholm
Detaljer
Fritids
Götgatan
Götgatan är en verksamhet för barn och ungdomar med NPF – neuropsykiatrisk ...
Stockholm
Detaljer
Grundsärskola, Gymnasiesärskola, LSS-fritids
Haga VIP
Söker du gymnasiesärskola för elever med autismspektrumstörning och problemskapande beteende i ...
Solna, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundsärskola, Gymnasiesärskola
Hyddans grundsärskola
Hyddans grundsärskola och gymnasiesärskola, vänder sig till barn med utvecklingsstörning samt ...
Taberg, Jönköping
Detaljer
Fritids, Förskola, Grundsärskola, LSS-fritids
Järva VIP
Söker du förskola eller grundsärskola för barn med autismspektrumtillstånd och ...
Sollentuna, Stockholm
Detaljer
Grundskola
Kalmar Centrumskola
Kalmar Centrumskola är en grundskola i centrala Kalmar som vänder sig till dig som går i någon ...
Kalmar
Detaljer
Fritids, Kollo
Korttidsverksamheten Högås
Vi vänder oss till dig som har högfungerande autismspektrumtillstånd eller liknande ...
Mölnbo, Stockholm
Detaljer
Fritids
Lundagatan
Lundagatan är en verksamhet för barn och ungdomar med NPF – neuropsykiatrisk ...
Solna, Stockholm
Detaljer
Korttidsboende, LSS-fritids
Lyckan
Lyckan fritids- och korttidshem vänder sig till barn och ungdomar med autism eller autismliknande ...
Täby, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundsärskola, LSS-fritids
Marcusskolan
Marcusskolan i Spånga är en F-10 grundsärskola som vänder sig till elever med autism eller ...
Spånga, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundskola
Mellansjö skola
Med en miljö och en pedagogik som anpassats till dig som är elev hos oss, vill vi ge dig ...
Täby, Stockholm
Detaljer
Grundskola
Nytorpsskolan
Nytorpsskolan är en grundskola med årskurserna 1-9. Skolan vänder sig till elever med diagnoser ...
Täby, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundsärskola, Gymnasiesärskola
Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola
Solhaga grundsärskola och gymnasiesärskola vänder sig till elever med autism eller ...
Lödöse, Västra Götaland
Detaljer
Förskola
Tamburinens specialförskola
Tamburinens specialförskola i Täby vänder sig till barn upp till sju års ålder med ...
Täby, Stockholm
Detaljer
Grundskola, HVB, Öppenvård
Tasava Dagbehandling
Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. ...
Stockholm
Detaljer
Grundskola
Tasava skola
Tasava skola är en fristående grundskola (årskurs 7-9) för elever som behöver extra mycket ...
Stockholm
Detaljer
Hittade inget
+ Visa fler