Nyheter

Välkommen till fritids för meningsfulla aktiviteter

I dag är det fritidshemmens dag. På Mellansjö fritids går elever i årskurs 2 till 6 i de tre olika fritidsgrupperna. Kristina Sandström, biträdande rektor och fritidssamordnare Ida Alamaa berättar om varför fritids är så bra.

Varför är det viktigt med fritids och vad är det bästa med fritids?

Fritids är viktigt för att eleverna får öva sina sociala förmågor. Våra elever, med diagnoser inom NPF och med de utmaningar dessa innebär, kan återhämta sig i en strukturerad men kravlös miljö.

Fritids ger dem möjlighet att lära och att utvecklas inom olika områden så som kreativitet, aktivitet, lärande och mycket mer. Detta ger eleven större valmöjligheter att hitta en egen meningsfull fritid även i framtiden.

På fritids har våra elever möjlighet att delta i planering och upplevelser på ett sätt som de inte har lika stor möjlighet till i skolmiljön. De träffar elever från andra klasser, övar socialt samspel och skapar relationer med personal som de inte har kontakt med under skoldagen.
Genom att testa olika aktiviteter och utvecklas de inom flera områden, det stärker självkänslan. Fritids blir en plats som gör eleven lyckligare.
Något som vi tränar mycket är turtagning och även utvärdering efter en aktivitet eller fritidsdag. Det ger eleverna möjlighet att rannsaka och tänka efter men även att själva kunna tänka förebyggande inför andra dagar eller aktiviteter.

Här hittar du våra skolor och fritids

Hur gör ni för att skapa en tydlig struktur kring fritids? Och hur skiljer ni mellan övergången skola och fritids?

Varje fritidsavdelning har en tavla där det finns tydliga och strukturerade scheman som talar om hur dagen men även hur veckan kommer att se ut.

Varje måndag sitter fritidsgrupperna i respektive ”fritidsråd”, tillsammans med klasspedagog och gör en demokratisk grundplanering för aktiviteterna som de vill genomföra under veckan. Den planeringen är grunden till fritidsdagarna under veckan.

Eleverna på fritids har en övergång mellan skola och fritids på olika sätt.  Vissa elever går till en annan lokal där den fritidsgruppen de tillhör är, eller så stannar de kvar på sin avdelning och har en time-timer som talar om att det är dags för fritids. När fritids börjar kommer fritidspersonalen till avdelningen och startar aktiviteten för dagen.

Eleverna på vår skola behöver tydlighet, rutiner och regler som underlättar deras fritidstid. För att få ut så mycket som möjligt av timmarna på fritids är det av stor vikt att vi jobbar tydliggörande och lågaffektivt för att minska missförstånd och undvika konflikter elever emellan eller mellan elever och personal.

Vilka aktiviteter gör ni?

Det varierar men till exempel bakning, innebandy, hinderbana, fiske, pyssel, sällskapsspel och utelek På loven kan det bli laserdome, golf/minigolf, bio, åka båt, bad, hund- eller tipspromenader.

Lyssna