Nyheter

Utmanande beteenden har minskat på Skulptörvägens gruppboende

Linda med långt ljust hår och svart blus

På Nytidas gruppbostad Skulptörvägen i Västerås bor personer som saknar talad kommunikation och har svår autism. Genom ett konsekvent arbete har personalen på boendet skapat en lugn och trygg miljö där de utmanande beteenden som tidigare skedde varje dag har minskat kraftig.

Utmanande beteenden kan vara vanliga bland personer som har svårt att göra sig förstådda eller lätt blir stressade. Svårigheten att göra sig förstådd kan skapa känslor som personerna inte kan hantera.

– Man kan bli arg på andra eller skada sig själv. Man kanske biter sig själv eller någon annan, dunkar huvudet i väggen, kastar saker eller river sönder kläder. Utmanande beteenden kan även uppstå när någon är glad, säger Linda Wrådhe som är gruppchef och utbildad specialistundersköterska med neuropsykiatrisk kompetens.

Linda och hennes kollegor har arbetat målmedvetet de senaste åren för att de utmanande beteendena ska minska i gruppbostaden.

Sett över inomhusmiljön

Känslor påverkar andra. Det kallas affektsmitta och innebär att om en person till exempel blir arg kan känslan smitta till andra. För att undvika affektsmitta har man sett över inomhusmiljön och möbleringen i de gemensamma rummen på Skulptörvägens gruppboende.

– Från början hade vi hörnsoffor där alla satt tillsammans. Nu har vi fåtöljer som står i par på olika ställen. Varje person har sin egen bestämda plats där hen kan sitta tillsammans med en av oss som jobbar, men med avstånd till övriga. Vi spelar lugn musik och pratar lågt, berättar Linda.

Hjälper de boende att hantera känslor som kan leda till utmanande beteenden

Personalen försöker hjälpa de boende att hantera de känslor som leder till utmanande beteenden. De gör man genom att bekräfta känslan, men också genom att avleda eller hitta alternativ så att personen slipper bli arg och i stället kan kommunicera vad hen vill.

Det tar olika lång tid att förändra ett beteende beroende på hur lätt eller svårt det är för personalen att förstå vad personen vill.

– Det är lite av ett detektivarbete. Vi har lärt en person att ta fram ett glas när hen är törstig. Det gick fort att lära ut. En person ville åka bil och pekade på fönstret, eftersom parkeringen var utanför, det var svårare att förstå. Det gäller för oss att ha ett öppet sinne, berättar Linda.

Små saker kan vara betydelsefulla för att minska tvångsbeteenden. Det handlar om rutiner, till exempel vem som ska sätta på kaffebryggaren eller släcka en lampa. Bildstöd och scheman är viktiga hjälpmedel. Allt för att ge de boende så mycket kontroll som möjligt över sin dag.

Det har tagit cirka två år att skapa ett lugn på Skulptörvägens gruppbostad där de utmanande beteendena nu har minskat drastiskt. Framgången beror främst på medarbetarna menar Linda.

–  Vi har en fantastisk arbetsgrupp. Våra medarbetare är intresserade av dem som bor här och vill förstå varför saker sker. Vi hjälper varandra med allt, samarbetar utan prestige och alla gör lika.

Ser tecken och förebygger beteenden

–  Idag ser vi tecknen tidigare och kan förebygga ett beteende. Men vi blir aldrig färdiga. Det finns hela tiden nya saker att jobba med. Vi tar små, små steg i taget för att öka de boendes självständighet och delaktighet, säger Linda

Den psykiska hälsan har blivit bättre och medicinering har kunnat minska.

–  Det betyder mycket att slippa misslyckas eller att misslyckas mindre ofta. Ångesten som kommer efter ett utåtagerande beteenden är jobbig. Beteendet beror ju inte på att personen är elak utan hen försöker berätta något. – För oss som jobbar här är det roligt att se att vi tillsammans med de boende har kommit så långt. Vi åkte till Sälen och sov borta i tre nätter i en miljö som inte är anpassad utan några incidenter. De boende uppskattar varandra på ett annat sätt än tidigare. Det tyder på att de nu mår bra i grunden, säger Linda.

Linda med långt ljust hår och svart blus

Linda och hennes kollegor har arbetat målmedvetet för att minska de utmanande beteendena i Skulptörvägens gruppbostad.

Lindas tips för att minska risken för utmanande beteenden

  • Ha acceptans för att personens dagsform måste få styra.
  • Avled positiv, säg inte nej utan ge ett alternativ
  • Var själv lugn, håll nere på den egna energinivån och blir inte arg
  • Låt personen få känna att hen har kontroll, till exempel med hjälp av schema och bildstöd
  • Samarbeta och se till att alla gör lika
  • Låt personen få vara så självständig som möjligt

Se webbseminarium i efterhand

Linda Wrådhe medverkade på Nytidas webbseminarium: Personer med autism och utåtagerande beteenden – hur bemöter vi dem på bästa sätt?

Här hittar du alla Nytidas gruppboenden

Lyssna